Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Kilodżule i inne zasoby w worku na śmiecieWspieram Jawny Lublin:
PLN
opona1

W altance śmietnikowej przy ulicy Kryształowej w pojemnikach na odpady zmieszane pojawiły się trzy opony. Taka opona leżąca pod obierkami i pieluchami to wskazówka, na jakim etapie ekologicznej edukacji jesteśmy. Mamy postęp, bo opony nie leżą w lesie, ale do gospodarki o obiegu zamkniętym, jeszcze daleka droga. Spalanie śmieci to kusząca opcja, bo z dużej góry śmieci robi się górka popiołu. Ponieważ spalarnie w Polsce to nowość, jeszcze nie mamy wiedzy o nich. I nie wiadomo, czy spalarnie śmieci to konieczność cywilizacyjna, czy technologia wypychana z Zachodu na Wschód jak stary opel astra?

W Ratuszu panuje klimat pro spalarniany. Z odpowiedzi na interpelację w sprawie odnawialnych źródeł energii, Departament Inwestycji i Rozwoju z entuzjazmem przytacza przykład praktyk z Kopenhagi, gdzie 50% odpadów ulega recyklingowi, a resztą ogrzewa się miasto. Ciepło w kaloryferach pochodzi ze śmieci. – Jeden worek domowych odpadów może dostarczyć 3,5 godziny energii elektrycznej i aż 4 godziny ogrzewania jednemu gospodarstwu domowemu – tłumaczy w piśmie zastępca Prezydenta Artur Szymczyk.

Kilodżule z worka na śmieci

Spalarni śmieci, czyli elektrociepłowni, w których paliwem są odpady komunalne, w Europie jest ponad 450, w Polsce mniej niż 10. Sztandarowym przykładem na tego typu infrastrukturę jest Wiedeń, gdzie w centrum miasta kolorami i zielonym dachem spalarnia harmonijnie wtapia się w zabytkowe otoczenie. Jeszcze w tym roku ma być oddana do użytku kolejna gwiazda wśród spalarni. W Kopenhadze powstaje futurystyczny budynek, który oprócz termicznego przetwarzania odpadów, będzie jednocześnie stokiem narciarskim. W Polsce jednym z nowszych obiektów jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Białymstoku. Gminna spółka PUHP „LECH” informuje, że spaliny wydobywające się z komina, są poniżej poziomów wymaganych przez rozporządzenie w sprawie emisji. Ponadto zapewnia, że pozostałe po spaleniu odpady: żużel i popioły są bezpieczne. Żużel ma zastosowanie w budownictwie drogowym. Popioły po poddaniu specjalistycznej obróbce można składować bez specjalnych obostrzeń.

Ćwiczenia z logiki

Entuzjazmu Ratusza nie podziela radny Stanisław Brzozowski, który złożył interpelację. Radny solidaryzuje się z mieszkańcami i mieszkankami protestującymi przeciwko tego typu inwestycjom w Lublinie. Radny jako alternatywę dla spalarni proponuje wykorzystanie gazu powstającego w procesie oczyszczania ścieków. Problem polega na tym, że alternatywą dla spalania śmieci jest niespalanie śmieci.Alternatywą jest składowanie śmieci lub ich recykling. Biogaz z oczyszczalni ścieków to osobny temat. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji posiada technologię do produkcji energii i ciepła z biogazu. Oczyszczalnia ścieków „Hajdów” produkuje ciepło i prąd na własne potrzeby, na stronie internetowej umieszczono licznik, pokazujący ilość uzyskanego prądu, w przeliczeniu na dobowe zapotrzebowanie gospodarstwa domowego. Skala wykorzystania takiego biogazu jest niewielka, z tego typu źródła nie da się ogrzać połowy miasta.

Ekolodzy stawiają na recykling

Polski Klub Ekologiczny, w stanowisku w sprawie spalarni śmieci, powołując się na dane z dużej niemieckiej organizacji ekologicznej, stwierdza, że spalarnie to drogi, nieefektywny i nieekologiczny sposób pozbywania się odpadów. Odpady komunalne kiepsko się palą. Segregacja odpadów i recykling to najlepsze rozwiązanie śmieciowego problemu. W stanowisku Polski Klub Ekologiczny podnosi także problem utylizacji odpadów pozostałych po spalaniu, zwłaszcza popiołów. W wiedeńskiej spalarni popiół trafia do nieczynnej kopalni, bo do niczego innego się nie nadaje.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Unia Europejska przechodzi na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W dokumencie przyjętym przez Komisję Europejską tzw. komunikat Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, jasno wskazano, że długoterminowym celem jest ograniczanie składowania odpadów. Spalanie tego, co można przetworzyć stanowi utratę cennych zasobów. W praktyce oznacza to, że łatwiej będzie finansować infrastrukturę do recyklingu niż spalarnie odpadów.  Kolejna porcja edukacji ekologicznej przed nami. W większości umiemy odróżnić odpad suchy od mokrego, automaty do zbiórki butelek plastikowych cieszą się popularnością, kontenery na elektrośmieci sukcesywnie się zapełniają. Ciekawe co się stało z czwartą oponą? Miejmy nadzieję, że trafiła do PSZOKu, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Głuskiej.

Źródła:

http://www.eduscience.pl/artykuły/harmonia-człowieka-natury-i-nauki-spalarnia-odpadów-spittelau-w-wiedniu

Barbara Klem, Prąd i ciepło z odpadów, Inżynier Budownictwa 9/2016

http://www.lech.net.pl

http://www.zb.eco.pl/inne/spalarni/pke.htm

komunikat Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym,

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1546)

Plan gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017

 

Autorką artykułu jest Anna Gajda.

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Urząd odmawia przeprowadzenia konsultacji budżetu miasta

Nie będzie konsultacji społecznych priorytetów budżetowych miasta na 2019 rok. Wniosek o ich przeprowadzenie złożyło dwanaście organizacji pozarządowych. Urząd odmówił, bo obawia się ich prowadzenia w okresie wakacyjnym oraz wskazuje na brak środków i umiejętności urzędników.…
czytaj dalej

Spółka miejska nie udostępni umowy, bo reklama już nie wisi – finał sprawy w sądzie

8 sierpnia sąd rozstrzygnie czy spółka miejska postąpiła właściwie twierdząc, że nie udostępni umowy na podstawie której wisi reklama, bo między wysłąniem pytania a przygotowaniem odpowiedzi już ją zdjęła z budynku Astorii. W listopadzie radny miejski…
czytaj dalej

Prezydent zmienia zdanie: informacja publiczna nie jest informacją publiczną

Kobieta zmienną jest - mawia stare powiedzenie. Ten tekst nie będzie jednak o zmianie zdania przez kobiety tylko przez Prezydenta Lublina. Najpierw uznał wykaz spraw sądowych, w których udział brało miasto za informację publiczną, ale odmówił…
czytaj dalej

Czym zajmuje się Pełnomocnik Prezydenta ds. rozwoju piłki nożnej w Lublinie

Prawie rok temu prezydent Krzysztof Żuk powołał pełnomocnika ds. rozwoju piłki nożnej w naszym mieście. Czym w tym czasie zajmował się pełnomocnik? Sprawdziliśmy. Zapytaliśmy się Prezydenta o treści ocen, analiz, opinii, raportów i innych dokumentów wymienionych w…
czytaj dalej