Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Co doskwiera osobom z niepełnosprawnością w Lublinie?Wspieram Jawny Lublin:
PLN
Osoba z niepełnosprawnością porusza się na wózku inwalidzkim po bruku na lubelskim Starym Mieście

Lubelskie organizacja pozarządowe, na zlecenie ministerstwa sprawdziły jak przestrzegana są prawa osób niepełnosprawnych. Swoje spostrzeżenia zawarli w zbiorczym raporcie. Jedną z kilkunastu kontrolowanych w województwie jednostek był Urząd Miasta Lublin. Jak wypadł?

Lubelski magistrat został wyróżniony przez autorów opracowanie za stosowanie dobrych praktyk. W pierwszej kolejności Lublin zyskał uznanie za działania na rzecz dostępności komunikacji miejskiej. Pochwalono m.in. zapowiedzi głosowe przystanków w autobusach i trolejbusach, napisy w Braille’u, kontrastowa kolorystyka, niskie stopnie i platformy co znacznie ułatwia poruszanie się osobom niewidzącym czy niedowidzącym. W Lublinie zaczyna się też wdrażać projektowanie uniwersalne – takie, które nie wyklucza np. osób z niepełnosprawnością, rodzica z dzieckiem w wózku czy po prostu osoby o kulach, bo ma złamaną nogę. Eksperci zwrócili uwagę na stosowanie w Lublinie obniżeń chodnika do poziomu jezdni w obrębie przejść dla pieszych (w miejsce wysokich krawężników)czy sygnalizacja świetlna i dźwiękowa na przejściach dla pieszych. W strukturach urzędu funkcjonuje też Wydziału ds. Osób Niepełnosprawnych, który kompleksowo odpowiada za podejmowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapewnia dostęp do tłumacza języka migowego czy podejmuje działania na rzecz uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w kulturze czy aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Są też zastrzeżenia

Nie obyło się, jednak bez uwag, które głównie dotyczyły barier architektonicznych. Bariery te eksperci zlokalizowali nie tylko w starych budynkach, ale także na nowiutkim Aqua Lublin. Zastrzeżenia odnośnie kompleksu basenów dotyczyły m.in. zbyt wąskich drzwi, które są za wąskie by wjechać wózkiem, brak oznakowania przezroczystych drzwi oraz brak oznaczenia początku i końca schodów taśmą ostrzegawczą, co może sprawić, że osoba niedowidząca ich nie zauważy, wyposażenie drzwi w klamki, które można otworzyć jedną ręką, brak wyraźnego oznaczenia lokalizacji toalety dla osób niepełnosprawnych czy brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością przed wejściem do budynku. Choć część zarzutów wydaje się absurdalna to ma mocne uzasadnienie, zarówno w potrzebach osób z niepełnosprawnością, jak i zwykłych użytkowników. W końcu każdy z nas się kiedyś zestarzeje – będzie gorzej widział, poruszał się wolniej. Ba! Czasem wystarczy złamać nogę by poruszając się o kulach dowiedzieć się z jakimi problemami niektórzy muszą sobie radzić każdego dnia!

Bariery architektoniczne? Są, ale problemem jest mentalność

Raport wskazuje, że problemem z barierami architektonicznymi nie dotyczy wyłącznie Lublina a praktycznie każdego kontrolowanego urzędu. Rozwiązanie ich wymaga ogromnych nakładów finansowych, których urzędy nie są w stanie samodzielnie ponieść. Eksperci wskazują, że nie jest to największym problem. Okazuje się, że jest nim mentalność. W licznych urzędach autorzy raportu spotkali się z mentalnością opiekuna. – Brak podjazdu lub windy? Nie szkodzi! Wniesiemy obywatela do urzędu lub obsłużymy go przed urzędem – takie zapewnienia słyszeli eksperci w wielu urzędach. Natomiast osoby z niepełnosprawnością chcą samodzielnie załatwić sprawę w urzędzie. Krępuje je nadmierne zainteresowanie ich osobą. Chcą żyć normalnie i nie być obywatelami drugiej kategorii. Eksperci sygnalizują też problemy prawne. W wielu sytuacjach brakuje jasnych przepisów wykonawczych. Natomiast urzędnicy nie chcą lub boją się robić coś czego wprost nie ma w przepisach.

Monitoring przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim był realizowany jeszcze w 55 innych urzędach na terenie województwa – głównie gminnych i powiatowych. Z całym raportem można się zapoznać tutaj. Równolegle podobne projekty zostały zrealizowane w całej Polsce.


Czy osobie niewidomej wypada powiedzieć dowiedzenia? Na te i inne trudne pytania odpowiedź znajdziesz w poradniku Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Znamy treść ugody pomiędzy miastem Chełm a firmą Budimex ws. budowy drogi krajowej nr 12

Sprawa zejścia z placu budowy była szeroko opisywana w mediach. Dopiero teraz otrzymaliśmy treść ugody, którą w tej sprawie zawarto. (więcej…)
czytaj dalej

Odwołane polecenie Wojewody Dolnośląskiego zamyka sesje dla publiczności w całym kraju

Wojewoda Dolnośląski jako pierwszy w kraju wydał polecenie zakazujące udziału publiczności w sesjach rad gmin i powiatów. Polecenie odwołano dzień po jego wydaniu, ale stało się impulsem dla zamykania obrad dla publiczności w całym kraju. (więcej…)
czytaj dalej

Dyrektor Centrum Kultury zapomniał przyznać się do nagrody. To tylko 20 tys. zł.

Sprawa ma swój początek w 2018 roku, gdy zapytaliśmy o to jakie nagrody przyznano w Centrum Kultury w 2017 roku. W związku z brakiem satysfakcjonującej odpowiedzi sprawę skierowaliśmy do sądu. Obie instancje przyznały nam racje. Przy…
czytaj dalej

Mieszkanka Lublina obroni Park Węgliński przed zniszczeniem?

Jedna z mieszkanek Lublina za punkt honoru postawiła sobie obronę Parku Węglińskiego. Wbrew lubelskiemu Ratuszowi, wbrew Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, którzy chcą dopuścić do jego zabudowy. Dzięki naszej pomocy ma już pierwsze sukcesy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa…
czytaj dalej