Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Czy Park Bronowice podupada? Miasto ma plan na rewitalizację, ale jest warunekWspieram Jawny Lublin:
PLN
Park_Bronowice

Docierają do nas sygnały, że Park Bronowice podupada. Postanowiliśmy to sprawdzić. Przy okazji poznaliśmy historię tego parku.

Na czym polega ochrona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad tym parkiem? Jaki ma Pan wpływ na jego wygląd? Czy wydał Pan jakieś zgody na wycięcia drzew w parku w tym lub ubiegłym roku? Czy roślinność w parku została zinwentaryzowana?

Historię parku przypomina nam Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Dariusz Kopciowski. Miejski Park Bronowice od 1982 roku jest wpisany do rejestru zabytków. Ale historia parku jest znacznie dłuższa. Jeszcze w 1811 r. otwarto łazienki, odwiedzane chętnie z uwagi na źródła mineralne oraz ogród. W 1856 r. Feliks Bieczyński wystąpił do ówczesnych władz gubernialnych z projektem urządzenia publicznego ogrodu miejskiego. Cztery lata później Michał Kośmiński przedstawił koncepcję parku spacerowego. Jednak z powodu braku funduszy, prace zaniechano. Założono go dopiero w latach 1864-1870.

Największy rozkwit park przeżywał w latach 1887-1894. W drewnianym teatrze wybudowanym przez Komitet Trzeźwości grywała orkiestra wojskowa, prosperował znany bufet z kawą a wstęp do niego miały tylko ówczesne elity. W okresie dalszego rozwoju przemysłu i rozbudowy fabryk, w tym maszyn rolniczych i samolotów w tym rejonie miasta ogród został znacznie zmniejszony. Ponadto, umiejscowienie w jego bezpośrednim sąsiedztwie rzeźni odstraszyło odwiedzających go ludzi. W tamtym czasie nastąpiła również geometryzacja alejek spacerowych. W lipcu 1931 r. w następstwie huraganu park uległ zniszczeniu. W okresie II wojny światowej ulegał dalszemu upadkowi. Krzewy i znaczna część drzewostanu zostały spalone przez uciekające wojska niemieckie. Po wojnie park został uporządkowany. W 1974 roku w parku znajdowało się ok. 500 drzew o średnicy powyżej 20 cm i około 2730 krzewów. Na jego terenie znajdował się tor saneczkowy oraz plac zabaw.

Obecnie park znajduje się pod opieką Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Jego zgody wymagają prace konserwatorskie czy budowlane, w tym usunięcie drzew lub krzewów.

W tym roku w parku wycięto 13 drzew

W 2019 r. nie została wydana żadna decyzja pozwalająca na wycinkę drzew na terenie parku. – W 2020 r. została w trybie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wydana decyzja na usunięcie 13 szt. drzew znajdujących się w niedostatecznym stanie zdrowotnym bądź martwych oraz na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych 19 szt. drzew (…) – wyjaśnia Dariusz Kopciowski. Przy czym nałożył na właściciela (miasto Lublin) obowiązek dokonania nasadzeń następczych 20 szt. rodzimych drzew o „znacznych parametrach”.

Odnowienie parku jednym z celów Programu Rewitalizacji

– Aktualnie, odnowienie Parku Bronowickiego znajduje się w projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2020-2029 w ramach przedsięwzięć kluczowych dla miasta z zakresu zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze rewitalizacji – informuje Monika Głazik z biura prasowego lubelskiego urzędu miasta. Zaznacza przy tym, że projekt rewitalizacji Parku będzie realizowany pod warunkiem uzyskania na to zadanie wsparcia finansowego.

Głazik zwraca uwagę, że zieleń Parku Bronowice jest pielęgnowana na bieżąco i stale monitorowana w ramach ujętej umowy na kompleksową konserwację terenów zieleni komunalnej zlokalizowanej poza pasem drogowym. W ubiegłym roku dla tego parku został sporządzony program gospodarki drzewostanem. Miasto złożyło wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i otrzymało decyzję zezwalającą na przeprowadzenie wnioskowanych prac pielęgnacyjnych.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Kto kupił działki z bonifikatą? Znamy raport. Na liście jest Lublin.

Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo do kupna publicznych działek z bonifikatą. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych obuplikowało raport dotyczący zbywania przez powiaty nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Są w nim też działki…
czytaj dalej

Prezes miejskiej spółki bronił się przed ujawnieniem umowy. Powód – zawarł ją zanim miał do tego prawo.

Miejska spółka dopiero po wyroku sądu udostępniła treść umowy, z której wynika, że prezes spółki poświadczył nieprawdę zawierając umowę na powieszenie baneru reklamowego. Wskazał tam, że spółka dzierżawi miejską nieruchomość, choć takie prawo uzyskała dopiero dzień…
czytaj dalej

„Niespodziewana” zmiana Komendanta Wojewódzkiego OHP

Piotr Gawryszczak z powrotem jest Wojewódzkim Komendantem OHP. Miejski radny PiS stanowisko zajmował od stycznia 2016 roku (choć z OHP jest związany od ponad 13 lat) do stycznia 2021. Komendantem został zaraz po wygranych wyborach przez…
czytaj dalej

Dodaj komentarz