Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Dyrektor Centrum Kultury zapomniał przyznać się do nagrody. To tylko 20 tys. zł.Wspieram Jawny Lublin:
PLN
Centrum Kultury

Sprawa ma swój początek w 2018 roku, gdy zapytaliśmy o to jakie nagrody przyznano w Centrum Kultury w 2017 roku. W związku z brakiem satysfakcjonującej odpowiedzi sprawę skierowaliśmy do sądu. Obie instancje przyznały nam racje. Przy okazji wyszło na jaw, że pierwotnie Dyrektor Centrum Kultury przemilczał swoją bardzo wysoką nagrodę.

W styczniu 2018 roku spytaliśmy Centrum Kultury w Lublinie o:

1. Imiona i nazwiska pracowników pełniących funkcje publiczne wg stanu na 31 grudnia 2017.
2. Liczbę pracowników, zatrudnionych w poszczególnych komórkach organizacyjnych wg stanu na 31 grudnia 2017.
3. Imiona i nazwiska pracowników, którzy otrzymali nagrody w 2017 roku, wraz z podaniem kwoty oraz uzasadnienia przyznania nagrody.
4. Informacji o sumarycznej wysokości nagród, wypłaconych w 2017 roku pracownikom poszczególnych komórek organizacyjnych.

W odpowiedzi dyrektor napisał:

1. W naszej opinii jedyną osobą pełniąca funkcje publiczne jest dyrektor, Aleksander Szpecht.
2. Liczba pracowników zatrudnionych w Centrum Kultury wg stanu na 31.12.2017 wynosi 100.
3. Poza dyrektorem pozostali pracownicy nie pełnią funkcji publicznych oraz z informacji, które posiadamy pracownicy nie wyrazili zgody na udostępnienie informacji o wysokości i uzasadnieniu przyznania im nagród.
4. Informuję, że w 2017 roku łączna wysokość przyznanych nagród wypłaconych pracownikom Centrum Kultury wyniosła 63 090 zł brutto.

Zgodnie z przepisami w punkcie 3 powinniśmy otrzymać informację o nagrodach przyznanych osobom pełniącym funkcje publiczne w Centrum Kultury. Naszym zdaniem mogli to być różni pracownicy – każdy kto ma wpływ na wydatkowanie pieniędzy publicznych. Zdaniem Centrum Kultury jedyną osobą pełniącą takie funkcje jest dyrektor. I tak w punkcie 3 odpowiedzi nie podano by jedyna osoba pełniącą funkcję publiczną dostała jakąś nagrodę. Wniosek prosty: dyrektor CK nie dostał nagrody za 2017 rok. Odpowiedź nas jednak nie satysfakcjonowała, więc złożyliśmy skargę do sądu.

Sprawiedliwość jest ślepa?

Sąd nie zgodził się z naszą argumentacją, że w Centrum Kultury także inni pracownicy mogą pełnić funkcje publiczne. – Uznać należy, że odpowiedź Centrum Kultury na pytanie skarżącej zawarte w pkt. 3 wniosku jest należyta – czytamy w uzasadnieniu wyroku. Sąd uznał, jednak, że nie otrzymaliśmy wyczerpującej informacji w zakresie punktu 2 i 4 wniosku.

O tym czy tylko dyrektor był osobą pełniącą funkcję publiczną w Centrum Kultury łatwo przekonać się czytając wyniki kontroli przeprowadzonej przez Urząd Miasta Lublin w 2018 roku. Okazuje się, że główna księgowa od 2015 roku miała pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Centrum Kultury. Żałujemy, że skład sądowy z góry założył, że wie lepiej i uznał, że nie ma potrzeby weryfikacji tego stanu.

Skargę od wyroku złożyło Centrum Kultury. Sprawa przeciągnęła się o ponad rok. Sędziowie uznali, że zarzuty skargi są nieuzasadnione i podtrzymali pierwotny wyrok.

Zaskoczenie po dwóch latach

Po ponad dwóch latach otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek. Co z niej wynika? Największym zaskoczeniem jest 20 tys. zł nagrody dla dyrektora Centrum Kultury. To tyle co otrzymali wówczas zastępcy prezydenta Lublina: Artur Szymczyk (inwestycje) i Krzysztof Komorski. Razem! Za co ta nagroda? Za 25 lat pracy na rzecz Centrum Kultury w Lublinie oraz szczególne zaangażowanie we współpracę podczas realizacji jubileuszu 700-lecia miasta. Jak duże było zaangażowanie dyrektora w obchody? Nie wiemy. Pozostałe nagrody w większości przyznano za zaangażowanie we współpracę podczas realizacji jubileuszu 700-lecia miasta. W budżecie Centrum Kultury na koordynację i organizację obchodów 700-lecia Lublina w 2017 wydano 200 tys. zł, czyli mniej niż 1,5% całego budżetu instytucji.


Ze sprawozdania Centrum Kultury wynika, że w 2017 roku wypłacono 27 tys. zł nagród jubileuszowych oraz 30 tys. zł nagród rocznych dla dyrektorów (jest ich 2). Gdzie podziały się te pieniądze? Dopytujemy!

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

„Smart Ławka” wyłączona z użycia. Jaki był powód?

We wtorek rano otrzymaliśmy sygnał, że ławka solarna znajdująca się przy Moście Kultury jest oklejona taśmą. Byliśmy na miejscu, aby potwierdzić zdarzenie. Faktycznie ławka wraz z koszem zostały oklejone taśmą zabezpieczającą. W środę rano wysłaliśmy pytanie…
czytaj dalej
Motor Lublin

Duża podwyżka w miejskiej spółce. Między 14 a 20 tysięcy „na rękę”

Na początku czerwca odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki Motor Lublin SA. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2020 rok, udzielono absolutorium dla zarządu i rady nadzorczej a także podjęto uchwałę dotyczącą... podwyżki wynagrodzenia dla prezesa klubu. Na…
czytaj dalej

Dąb z ul. Perłowej – dotarliśmy do ekspertyzy

Gdy jeden z lubelskich dębów zdobył drugie miejsce w konkursie na drzewo roku inny został ścięty. Mieszkańcom nie udało się powstrzymać jego wycinki. Opinię publiczną oburzyło, że wg ekspertyzy drzewo zachowało tylko 1% żywotności, choć było…
czytaj dalej