Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Ile zarobią radni i prezydenci miast? Poseł PiS: doceniam trud i pracę samorządowcówWspieram Jawny Lublin:
PLN
rada miasta lublin

W Sejmie procedowana jest zmiana polegająca na zwiększeniu wynagrodzeń Prezydenta RP, wójtów, burmistrzów, prezydentów gmin oraz diet samorządowców. Biorąc pod uwagę poparcie partii rządzącej, są duże szanse na jego wprowadzenie. Ile zarobią nasi samorządowcy?

Poselski projekt ustawy w tej sprawie zgłosiła grupa posłów PiS. Wśród nich jest jeden poseł z Lublina – Sylwester Tułajew.

Zapytaliśmy lubelskiego parlamentarzystę jaki skutek ma przynieść podwyższenie diet i wynagrodzeń samorządowców?

Za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o ponad 45%, zaś płaca minimalna wzrosła o 60%, dlatego też należało urealnić zarobki Prezydenta RP, byłych Prezydentów RP oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego – odpowiada Tułajew.

Czy Pańskim zdaniem Prezydentowi Żukowi należy się podwyżka?

Zawsze wspierałem samorząd terytorialny oraz przedstawicieli zasiadających w organach wykonawczych, a także radnych wszystkich szczebli. W przeciwieństwie do posłów Platformy Obywatelskiej, którzy głosowali przeciwko tej ustawie, doceniam trud i pracę samorządowców na rzecz lokalnych społeczności. Jestem przekonany, że zmobilizuje to ich wszystkich do jeszcze większego zaangażowania w sprawy mieszkańców – wyjaśnia poseł.

Po zmianie, wysokość diet radnych nie będzie mogła przekroczyć 2,4-krotności kwoty bazowej, ustalonej w ustawie budżetowej (kwota bazowa na 2021 wynosi 1789 zł). Zatem maksymalna miesięczna wysokość diety wyniesie 4294 (na ten rok, w kolejnych latach będzie rosnąć).

Dotychczas obowiązujący art. 25 pkt 6 Ustawy o samorządzie gminnym brzmiał: „Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).”

Zmiany zaczną obowiązywać od wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie maksymalnych diet dla radnych w zależności od wielkości gminy. Obowiązujące przepisy określają maksymalną wysokość diet na 100% maks. wysokości w gminach pow. 100 tys. mieszkańców, 75% w gminach od 15 do 100 tys. mieszkańców i 50% w gminach mniejszych. Można się spodziewać, że proporcje pozostaną na tym samym poziomie.

Ile teraz wynoszą diety?

Rada Miasta Lublin przyjęła Uchwałę w sprawie diet dla radnych w 1995. Od tego czasu była zmieniana tylko raz – w 2000. Wysokość diety została uzależniona od sprawowanych funkcji, liczby komisji, w których się zasiada oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Wysokość diet lubelskich radnych wynosi:

  • 50% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku pracy w 1 komisji,
  • 60% w przypadku pracy w 2 komisjach,
  • 70% w przypadku pracy w 3 i więcej komisji.

Dodatkowo:

  • 20% dostają Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady,
  • 8% za zasiadanie w Komisji Rewizyjnej.

W praktyce większość radnych otrzymuje dietę w maksymalnej wysokości, wynoszącej obecnie ok. 2700 zł miesięcznie.

Na drodze do podwyżek stoi… uchwała Rady Miasta

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 5802 zł (stan na czerwiec 2021). Oznacza to, że radni po zmianach powinni otrzymać diety w następującej wysokości:

  • 2901 zł w przypadku pracy w 1 komisji,
  • 3481 zł w przypadku pracy w 2 komisjach,
  • 4061 zł w przypadku pracy w 3 i więcej komisji,
  • 4294 zł w przypadku pracy w 3 komisjach, w tym Komisji Rewizyjnej (maksymalna kwota dopuszczona w projekcie ustawy).

Jednak Rada Miasta w 2000 wprowadziła bezpiecznik, który miał ograniczyć wzrost diet. W par. 4 uchwały dodano zapis o brzmieniu „Łączna kwota diet w miesiącu nie może przekroczyć 50% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogółem”. W związku z tym, po wejściu w życie podwyżki uchwalonej przez parlament, wysokość diet lubelskich radnych i tak nie będzie mogła przekroczyć 2901 zł miesięcznie w 2021 (potem będzie rosnąć proporcjonalnie do przeciętnego wynagrodzenia).

Czy radni zaakceptują tę niewysoką podwyżkę? A może będą się starali podwyższyć diety do maksimum? Pokusa jest spora. Radni sami mogą przygotować projekt uchwały, który pozwoli im na podwyższenie diet.

Nasze Radne i Radni już raz pokazali, że gdy chodzi o ich wynagrodzenie, potrafią działać bardzo szybko. W 2019 w trakcie jednego z posiedzeń zmienili porządek obrad, aby podwyższyć diety w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w której zasiadają głównie obecne i byłe radne i radni). Cała procedura, łącznie z dyskusją i głosowaniem, zajęła niespełna 5 minut.

Prezydent zarobi więcej

Wójt, burmistrz i prezydent, a także starosta i marszałek będą mogli zarabiać do 11,2-krotności kwoty bazowej. W tym roku jest to kwota 20 037 zł brutto.

W tej kadencji wynagrodzenie Prezydenta Żuka, ustalone przez Radę Miasta, wynosi 12 250 zł brutto miesięcznie. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, nie powinien mieć problemu z uzyskaniem większości do przegłosowania podwyżki swojego wynagrodzenia przez Radę. Powinno to nastąpić również z tego względu, że obecnie zarówno jego zastępcy, skarbnik, sekretarz czy prezesi miejskich spółek zarabiają więcej od swojego przełożonego. Dla przykładu wiceprezydent Artur Szymczyk w 2020 zarabiał w Urzędzie ponad 14,2 tys. zł miesięcznie.

Chcesz wiedzieć, którzy urzędnicy zarabiają lepiej od Prezydenta? Przeczytaj nasz tekst >>Zarabiam więcej od Prezydenta…<<


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Czy drzewa w Ogrodzie Saskim zostaną wycięte, żeby zrobić miejsce dla biurowca? Ratusz zaprzecza.

Co najmniej kilka drzew w Ogrodzie Saskim zostało oznaczone farbą. Chodzi o duże okazy rosnące niedaleko granicy parku w okolicach ul. Leszczyńskiego. To blisko planowanej lokalizacji urzędowego biurowca. Czy drzewa zaplanowano do wycięcia w związku z…
czytaj dalej

Zielony PR nie przekonał kontrolerów

Większe wydatki na zieleń nie wystarczyły, by przekonać kontrolerów NIKu, że Lublin jest zielony. W latach 2015-2020 Lublin wyciął więcej drzew niż posadził. Nie przeprowadzono też inwentaryzacji przyrodniczej, brakuje planu zarządzania zielenią, a Ratusz sprzedaje tereny…
czytaj dalej

NIK: Stadion żużlowy nad Bystrzycą nie powinien powstać

Znamy już ukrywane wyniki kontroli NIK dot. planowanego stadionu żużlowego w Lublinie. Zdaniem kontrolerów zmiana planu miejscowego, który pozwala na budowę stadionu jest niezgodna z prawem i zagraża środowisku. Urzędnicy ukrywali wyniki tej kontroli nawet przed…
czytaj dalej

Dodaj komentarz