Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Jacy są użytkownicy komunikacji miejskiej?Wspieram Jawny Lublin:
PLN
Autobus na przystanku

Pod koniec 2016 roku na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego wrocławska spółka Instytut Badawczy IPC przeprowadziła badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Lublina. Badanie przeprowadzone w formie wywiadów telefonicznych, na reprezentatywnej grupie 1000 mieszkańców. Badanie takie powinno, więc z dużym prawdopodobieństwem odzwierciedlać opinie wszystkich mieszkańców miasta. Nie są to pierwsze tego typu badania zlecane przez ZTM, ponieważ realizowane są one co ok. 2 lata. Jacy są użytkownicy komunikacji miejskiej?

Badania miały na celu odpowiedzieć na szereg pytań m.in. ile osób i jak często korzysta z komunikacji zbiorowej, kiedy korzystamy z komunikacji, jak oceniamy jej jakość i dlaczego nie korzystamy z komunikacji miejskiej. Badanie miało też dać odpowiedź jak zachęcić osoby nie korzystające z komunikacji miejskiej. Tych jak wynika z raportu jest prawie 48%. Jednocześnie aż 83% ankietowanych posiada w swoim gospodarstwie domowym auto.

Średnio ankietowani wydają 49,86zł miesięcznie na przemieszczanie się komunikacją miejską. To około połowy ceny biletu normalnego, miesięcznego na wszystkie linie! Trzeba jednak pamiętać, że kwota ta dotyczy 1000 badanych, w tym połowy osób, które nie korzystają z komunikacji miejskiej. W badaniu zabrakło informacji o wydatkach na komunikację miejską pośród osób, które korzystają z tej formy transportu.

Kto jeździ, kto nie jeździ?

Spośród osób korzystających z komunikacji miejskiej znacznie spadła liczba osób korzystających z niej co najmniej raz w tygodniu.  Spadek od 2012 roku wynosi już 12 punktów procentowych. Obecnie tylko ¾ użytkowników komunikacji miejskiej korzysta z niej przynajmniej raz w tygodniu.

Spośród osób korzystających z komunikacji miejskiej regularnie, najwięcej osób (64,6%) korzysta z niej dwa razy dziennie. Przeważnie w dni robocze. Tylko 7,5% respondentów korzysta z komunikacji miejskiej wyłącznie w dni wolne. Z badania wynika, że mężczyźni rzadziej korzystają z komunikacji miejskiej. Podróżowanie komunikacją miejską wyłącznie w weekend zadeklarowało 12% mężczyzn, prawie trzy razy więcej niż kobiet.

Mieszkańcy Lublina częściej korzystają z autobusów niż trolejbusów. Wydaje się to oczywiste, ponieważ liczba autobusów w Lublinie jest prawie dwa razy większa niż trolejbusów.

Przebieg podróży – nie komunikacją miejską

Ankietowani, którzy nie poruszają się komunikacją miejską najczęściej jeżdżą samochodem prywatnym lub służbowym (łącznie 92,5%). Ci ankietowani znacznie częściej kierują samochodami – aż 87%. Tylko co 50 badany wskazał, że porusza się rowerem albo taksówką. Ankietowani wskazali, że nie korzystają z komunikacji miejskiej, bo wygodniej jest poruszać się samochodem (51%) oraz szybciej (40%). Co 5 badany wskazał, że charakter pracy zmusza go do korzystania z samochodu. Tylko 9% respondentów wskazało, że jazda samochodem jest tańsza. Mniej niż co 50 ankietowany wskazywał na tłok w komunikacji miejskiej, brak odpowiednich połączeń, długi czas przejazdu czy odległość od przystanku. Aż 65,8% ankietowanych wskazało, że za nic nie przesiądzie się do komunikacji zbiorowej. 15% wskazało, że do zmiany nawyków nakłoniłyby ich tańsze bilety komunikacji miejskiej. 10% wskazało, że przesiądzie się, jeśli komunikacja będzie za darmo.

Przebieg podróży – komunikacją miejską

Połowa ankietowanych rozpoczyna swoją podróż pomiędzy 6:45 a 9:00. Co ciekawe co trzeci badany rozpoczyna podróż o 10:00. 1/3 badanych załatwia swoje sprawy osobiste (to głównie osoby wyruszającej o 10:00), 29% wyrusza do pracy (to głównie osoby wyruszającej ok. 8:00). Bez względu na punkt rozpoczęcia podróży ponad połowa ankietowanych jako miejsce podróży wskazało Śródmieście i Centrum. Co czwarty badania wraca pomiędzy godzinami 15 a 16. Prawie 80% badanych wskazuje, że druga podróż tego dnia ma na celu powrót do domu.
Czas dojścia na przystanek dla ¾ ankietowanych wynosi mniej niż 5 minut. Na przystanku nie oczekują długo na autobus – dwie trzecie badanych czeka do 5 minut, natomiast 90% poniżej 10 minut. Aż ¾ jedzie do celu bezpośrednio – bez przesiadek, przy czym jadąc do Centrum aż 90% ankietowanych wskazało bezpośrednie połączenie. Co 6 ankietowany musi się raz przesiąść. Rzadko zdarza się, aby podróż komunikacją miejską trwała krócej niż 10 minut. Prawie 3/4 podróży zajmuje od 15 do 30 minut.
Poza komunikacją miejską jej użytkownicy korzystają także z samochodów osobowych (64%) oraz rowerów (17%) i taksówek (15%). Zarówno samochód, jak i rower częściej użytkują mężczyźni. Samochód najczęściej użytkują osoby pomiędzy 30 a 49 rokiem życia, natomiast rower – pomiędzy 15 a 24.
Osoby, które deklarują, że korzystają z komunikacji miejskiej, deklarują również, że jest to najczęściej wykorzystywany przez nich środek transportu (64%). Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają kobiety – prawie dwukrotnie częściej niż mężczyźni. Częściej z komunikacji korzystają także uczniowie i studenci oraz emeryci. 55% ankietowanych wskazało, że jadąc autem jadą jako kierowcy.
W ocenie satysfakcji ankietowani są zadowoleni z komunikacji miejskiej – w większości kategorii wystawili ocenę 4,5 na 5. Widocznie odstaje od tego ocena kosztów podróżowania, którą oceniono poniżej 3,5.

Podsumowanie

Osoby, które komunikacją miejską nie jeżdżą – w większości nią nie pojadą. Warto wskazać, że w tej grupie (teoretycznie połowa mieszkańców Lublina) tylko 10% zamierza zrezygnować z auta na rzecz autobusu, jeśli przejazd autobusem będzie darmowy. Nie oceniają negatywnie komunikacji publicznej. Po prostu auto jest wygodniejsze. Grupa ta składa się głównie z kierowców samochodów, którzy sporadycznie wybierają inny środek transportu.

Grupa użytkowników komunikacji miejskiej jest mniej homogeniczna. Choć większość najczęściej wybiera autobus albo trolejbus, są tu też użytkownicy samochodów (zarówno kierowcy, jak i pasażerowie), rowerzyści i osoby jeżdżące taksówkami. Ta grupa jest zadowolona z całokształtu funkcjonowania komunikacji miejskiej. Wyjątkiem są ceny biletów – zdaniem badanych powinny być tańsze.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Kto kupił działki z bonifikatą? Znamy raport. Na liście jest Lublin.

Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo do kupna publicznych działek z bonifikatą. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych obuplikowało raport dotyczący zbywania przez powiaty nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Są w nim też działki…
czytaj dalej

Prezes miejskiej spółki bronił się przed ujawnieniem umowy. Powód – zawarł ją zanim miał do tego prawo.

Miejska spółka dopiero po wyroku sądu udostępniła treść umowy, z której wynika, że prezes spółki poświadczył nieprawdę zawierając umowę na powieszenie baneru reklamowego. Wskazał tam, że spółka dzierżawi miejską nieruchomość, choć takie prawo uzyskała dopiero dzień…
czytaj dalej

„Niespodziewana” zmiana Komendanta Wojewódzkiego OHP

Piotr Gawryszczak z powrotem jest Wojewódzkim Komendantem OHP. Miejski radny PiS stanowisko zajmował od stycznia 2016 roku (choć z OHP jest związany od ponad 13 lat) do stycznia 2021. Komendantem został zaraz po wygranych wyborach przez…
czytaj dalej

Dodaj komentarz