Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Kto pracuje w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Urząd udostępnił listę pracowników. Bez nazwisk…Wspieram Jawny Lublin:
PLN
urząd

Zainteresowani polityką zatrudnienia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, chcieliśmy poznać listę osób zatrudnionych w tym urzędzie. Wcześniej taki wykaz udostępnił np. Marszałek Województwa Lubelskiego (dot. zatrudnienia w urzędzie marszałkowskim). Zapytaliśmy więc o listę osób zatrudnionych w WFOŚiGW w Lublinie.

Lista pracowników, udostępniona przez urząd wygląda tak:

Kto pracuje w funduszu?

Sami podjęliśmy trud ustalenia kto pracuje w funduszu. Prezesem Zarządu jest Paweł Gilowski a Wiceprezesem dr hab. Grzegorz Grzywaczewski. Te informacje akurat nie były trudne do znalezienia.

Zauważyliśmy też, że w wyniku niektórych naborów na wolne stanowiska pracy, pracę otrzymują samorządowcy lub osoby związane z jedną z partii politycznych.

Od zeszłego roku, konkursy na wolne stanowiska pracy wygrali m. in. Marek Wieczerzak (radny gminy Jastków, wcześniej pracownik Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego), Ryszard Szczygieł (radny wojewódzki, PIS), Rafał Dziekanowski (radny gminy Niedrzwica Duża, kandydował z komitetu Rozwój i Gospodarność, który wspierał PIS) oraz Katarzyna Paszko (osoba o tym samym nazwisku była pracownikiem biura poselskiego Lecha Sprawki).

W związku z tym nasuwa się pytanie, czy za działalność polityczną lub społeczną są dodatkowe punkty przy naborach, czy to tylko zbieg okoliczności?

– WFOŚiGW w Lublinie na dzień dzisiejszy zatrudnia 78 pracowników, w tym wg aktualnej wiedzy 4 samorządowców, tj. radnych różnych szczebli samorządu terytorialnego, pracujących w Zespole Ekspertów Ekologicznych, Zespole Organizacyjno-Administracyjnym oraz w Zespole Edukacji, Informacji i Promocji. Wiedza ta wynika z faktu, że na podstawie przepisów o samorządzie terytorialnym pracodawca ma obowiązek zwolnić radnego ze świadczenia pracy na posiedzenia organów samorządu. WFOŚiGW w Lublinie jako administrator danych nie jest natomiast uprawniony do przetwarzania danych dotyczących aktywności politycznej pracowników, ani nie jest to przedmiotem zainteresowania WFOŚiGW w Lublinie jako pracodawcy – odpowiada Małgorzata Orłowska-Waszczuk, sekretarz Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu.

Pięciu pracowników zatrudnionych bez konkursu

Czy w 2019 lub 2020 roku w WFOŚiGW w Lublinie został zatrudniony jakiś pracownik bez trybu konkursowego? Jeśli tak, proszę o wskazanie, na jakim stanowisku oraz o podanie imienia i nazwiska.

– Zatrudnienia w WFOŚiGW w Lublinie odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zatrudnienia poza trybem konkursowym mają miejsce jedynie w przypadku zatrudnienia pracownika „na zastępstwo” za pracownika długotrwale nieobecnego (typowym przypadkiem jest urlop macierzyński), zgodnie z możliwością jaką stwarza art. 25 par. 1 Kodeksu pracy. W chwili obecnej zatrudnionych w tym trybie jest 5 pracowników w Zespole Ekspertów Ekologicznych oraz w Zespole Edukacji, Informacji i Promocji – odpowiada Orłowska-Waszczuk.

*** Komentarz ***

Utajnianie listy zatrudnionych urzędników, począwszy od prezesa wpisuje się w kulturę tajemnicy, panującą w administracji publicznej. W takiej sytuacji obywatele tracą kontrolę nad tym, jak swoje zadania realizują urzędy. Dlatego podejmiemy działania w celu ustalenia listy zatrudnionych w tym urzędzie.

Prosimy o Twoje wsparcie. Jeśli masz informacje dot. zatrudnienia, piszcie do nas na adres redakcja@jawnylublin.pl. Jeśli chcesz przyczynić się do ujawnienia listy pracowników, wpłać darowiznę na nasze konto: 34 1950 0001 2006 0330 1807 0002 (Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin).

fot. Pixabay.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Kto kupił działki z bonifikatą? Znamy raport. Na liście jest Lublin.

Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo do kupna publicznych działek z bonifikatą. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych obuplikowało raport dotyczący zbywania przez powiaty nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Są w nim też działki…
czytaj dalej

Prezes miejskiej spółki bronił się przed ujawnieniem umowy. Powód – zawarł ją zanim miał do tego prawo.

Miejska spółka dopiero po wyroku sądu udostępniła treść umowy, z której wynika, że prezes spółki poświadczył nieprawdę zawierając umowę na powieszenie baneru reklamowego. Wskazał tam, że spółka dzierżawi miejską nieruchomość, choć takie prawo uzyskała dopiero dzień…
czytaj dalej

„Niespodziewana” zmiana Komendanta Wojewódzkiego OHP

Piotr Gawryszczak z powrotem jest Wojewódzkim Komendantem OHP. Miejski radny PiS stanowisko zajmował od stycznia 2016 roku (choć z OHP jest związany od ponad 13 lat) do stycznia 2021. Komendantem został zaraz po wygranych wyborach przez…
czytaj dalej

Dodaj komentarz