Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Lublin 2030: zieleń wygrała z drogamiWspieram Jawny Lublin:
PLN
Debaty tematyczne w trakcie konsultacji strategii Lublin 2030

W trakcie debaty dot. zieleni i zrównoważonej urbanistyki najwięcej emocji wzbudziło nawiązanie do studium Lublina. Paneliści rozmawiali o zieleni i przyszłym zagospodarowaniu Lublina. Wśród poruszonych tematów zabrakło m.in. rozmów dot. 1/5 corocznego budżetu miasta, czyli dróg i transportu.

Przez ostatnie dwa dni mogliśmy obejrzeć debaty tematyczne dot. konsultowanego projektu strategii Lublin 2030. Wybrałem się na jedną z nich. Dotyczyła Lublina zielonego i zrównoważonego urbanistycznie. Tytuł jest trochę mylący, ponieważ w dokumencie pod tym pojęciem kryje się zieleń miejska, urbanistyka, ale też zrównoważony transport, oraz kwestie związane z czystym powietrzem czy łagodzeniem zmian klimatu. Panelistami byli:

  • Mirosław Hagemejer – Dyrektor Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (brał udział w pracach Tematycznych Grup Roboczych, które opracowały założenia do dokumentu)
  • Jan Kamiński – z Katedry Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL
  • Małgorzata Sosnowska – z Katedry Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego (także z TGR)
  • Hanna Pawlikowska – Miejski Architekt Zieleni
  • Marcin Skrzypek – przedstawiciel Rady Kultury Przestrzeni (także z TGR)
  • Natalia Przesmycka – z Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Lubelskiej

Łatwo stwierdzić, że pośród panelistów nie było osób związanych z tematami innymi niż zieleń i urbanistyka. Odbiło się to na tematach poruszanych w trakcie całej debaty.

To ciekawe, że nie było osoby związanej choćby ze zrównoważonym transportem, gdy transport to w budżecie miasta Lublin praktycznie 1/5 wydatków a tematyka związana z budową dróg jest przyczyną największych kontrowersji w mieście.

Strategii brakuje ewaluacji

Panel zaczął się od pytań o wizję miasta za 10 lat, następnie czy strategia pozwala na spełnienie tych wizji. Największym pesymistą był Marcin Skrzypek, który przyszłość Lublina wina w czarnych barwach (choć jak sam wskazał raczej za 100 lat). Najbardziej entuzjastycznie o strategii wypowiedziała się Natalia Przesmycka, która przyznała, że przedstawiona strategia, jeśli zostanie zrealizowana choćby w części, to Lublin będzie lepszym miastem.

Część panelistów zwróciła uwagę, że nowa strategia powstała, choć nie przeprowadzono ewaluacji starej. Z zarzutem tym nie zgodził się obecny na sali Robert Żyśko – Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości (wydział ten odpowiada za tworzenie strategii). Można było usłyszeć, że strategia jest ewaluowana na poziomie corocznego raportu o stanie gminy. Tworzone są też raporty z wdrażania strategii. Jak przyznał Żyśko ostatni pochodzi sprzed 3 lat.

Paneliści zgodni byli w zasadzie co do jednego: zieleń w mieście jest ważna, widać w tym zakresie zmiany w mieście, a strategia przewiduje nowe narzędzia, m.in. standardy dla zieleni, czy tworzenie ulic o uspokojonym ruchu z dużym udziałem zieleni.

Strasznie skomplikowana strategia

Dyrektor Hagemejer stwierdził, że jego zdaniem uczestniczymy w fikcyjnych konsultacjach, bo przecież debatujemy o już gotowym dokumencie. Stanowczo zaprzeczyły temu urzędniczki z Wydziału Strategii, które zapewniły, że teraz jest czas konsultacji, czekają na uwagi i na pewno się do nich odniosą. Jak podkreśliły: jest jeszcze czas na zmiany w dokumencie.

Marcin Skrzypek, który współtworzył poprzednią strategię, zwrócił uwagę, że dokument jest zbyt skomplikowany, za długi i nieczytelny. Wątek pociągnęła Natalia Przesmycka, wskazując, że strategię trzeba czytać bardzo dokładnie. Wskazała, że zapisanie w strategii budowy południowej obwodnicy Lublina zapisano nie w dziale dot. zrównoważonego transportu a w dziale o enigmatycznej nazwie Lublin jako lider Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Janek Kamiński zasygnalizował natomiast, że, choć nie jest to przedmiotem debaty, to w dokumencie znajduje się bardzo ciekawy rozdział pn. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Lublin, który akceptuje ostatnio uchwalone miejskie studium. Jak podkreślił to wewnętrzna sprzeczność, gdyż lektura strategii i studium wskazuje, że są sprzeczne. Studium zakłada, że Lublinowi w 30 lat przybędzie 40 tysięcy mieszkańców, gdy strategia wskazuje na negatywne prognozy demograficzne. Podobne sprzeczności widać też w podejściu do ochrony terenów zielonych.

Za długie czy zbyt mało szczegółowe?

Z zarzutami tymi nie zgodziły się urzędniczki. Podkreśliły, że kształt i objętość studium wynika z narzuconych przez prawo ram. Jak mówią – odniesienie się do studium musiało się znaleźć w dokumencie. Podkreśliły, że póki co obecne miejskie studium jest obowiązujące.

Z zarzutami o zbytnią obszerność nie zgodzili się obecni na sali mieszkańcy, którzy wręcz domagali się odniesienia poszczególnych założeń strategii do każdej dzielnicy z osobna. Argumentowali, że nie każde działanie jest potrzebne na każdej dzielnicy, a ze strategii powinny wynikać konkrety. Urzędniczki wskazały, że takie rzeczy znajdą się jednak w innych dokumentach – planach rozwoju dla dzielnic.

Natalia Przesmycka wskazała, że w studium jest tylko jeden rysunek przedstawiający strukturę miasta. Ilość informacji na nim jest tak duża jest jest on nieczytelny. Zgodził się z tym dyrektor Hagemejer, wskazując, że lepiej byłoby wykorzystać poszczególne rysunki ze studium. Temat pociągnął Jan Kamiński, podkreślając, że przedstawiony rysunek przypomina kalkę ze studium.

Paneliści byli zgodni – ten rysunek jest nieczytelny.

Nagranie z debaty można obejrzeć tutaj.


Co dalej? Konsultacje do 20 grudnia

W przyszłym tygodniu czekają nas wysłuchanie publiczne – 9, 10 i 11 grudnia. Głos może zabrać każdy – wystarczy się zgłosić (rejestracja tutaj). Wysłuchania będą transmitowane online.

Do 20 grudnia każdy może zaś zgłosić uwagi, zarówno do treści strategii, jak i prognozy oddziaływania na środowisko (dostępne tutaj i tutaj). Niestety urzędnicy nie przewidzieli publicznej prezentacji objaśniającej poszczególne elementy strategii. Szkoda, gdyż na poprzednich etapach takie działania były przewidziane. Nie każdy będzie chciał się zapoznać z 175 stronami dokumentu. Nie każdy w końcu zrozumie treść strategii, która nie jest napisana przystępnym i prostym językiem.

Więcej szczegółów na 2030.lublin.eu.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Czy drzewa w Ogrodzie Saskim zostaną wycięte, żeby zrobić miejsce dla biurowca? Ratusz zaprzecza.

Co najmniej kilka drzew w Ogrodzie Saskim zostało oznaczone farbą. Chodzi o duże okazy rosnące niedaleko granicy parku w okolicach ul. Leszczyńskiego. To blisko planowanej lokalizacji urzędowego biurowca. Czy drzewa zaplanowano do wycięcia w związku z…
czytaj dalej

Zielony PR nie przekonał kontrolerów

Większe wydatki na zieleń nie wystarczyły, by przekonać kontrolerów NIKu, że Lublin jest zielony. W latach 2015-2020 Lublin wyciął więcej drzew niż posadził. Nie przeprowadzono też inwentaryzacji przyrodniczej, brakuje planu zarządzania zielenią, a Ratusz sprzedaje tereny…
czytaj dalej

NIK: Stadion żużlowy nad Bystrzycą nie powinien powstać

Znamy już ukrywane wyniki kontroli NIK dot. planowanego stadionu żużlowego w Lublinie. Zdaniem kontrolerów zmiana planu miejscowego, który pozwala na budowę stadionu jest niezgodna z prawem i zagraża środowisku. Urzędnicy ukrywali wyniki tej kontroli nawet przed…
czytaj dalej

Dodaj komentarz