Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Mamy Komitet Rewitalizacji























Wspieram Jawny Lublin:
PLN
Obszar objęty rewitalizacją w Lublinie

30 listopada Prezydent powołał Komitet Rewitalizacji. W miejsce 20 osobowego zespołu powołano tylko 14 osób. W Komitecie zabrakło m.in. przedstawicieli biznesu czy właścicieli nieruchomości. Nie było chętnych czy nikt nie wiedział?

Obszar objęty rewitalizacją w Lublinie

Obszar objęty rewitalizacją w Lublinie

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji jest organem doradczym powoływanym przez prezydenta miasta. Jego zadaniem opiniowanie dokumentów sterujących rewitalizacją. Dodatkowo komitet sprawuje społeczną kontrolę procesu tworzenia tych dokumentów i ich wdrażania. W publikacji „Ustawa o rewitalizacji. Komentarz” podkreślono, że komitet powinien zrzeszać reprezentantów osób i instytucji kluczowych dla obszaru rewitalizacji: lokalnych liderów społecznych, przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy, przedsiębiorców itp. Tylko wtedy może pełnić powierzone mu zadania w sposób zapewniający społeczną kontrolę nad działaniami samorządu gminnego.

Kto zasiada w Komitecie Rewitalizacji?

Skład komitetu określa Rada Miasta w uchwale. W Lublinie komitet powinien składać się z maksymalnie 20 osób: 5 przedstawicieli prezydenta miasta, 7 przedstawicieli wskazanych przez Rady Dzielnic,2 przedstawicieli przedsiębiorców, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 przedstawicieli właścicieli nieruchomości, 2 przedstawicieli mieszkańców. Obecnie komitet będzie składał się z 14 osób. Różnica spowodowana jest przez brak zgłoszeń ze strony uprawnionych podmiotów. W komitecie zabraknie 2 przedstawicieli dzielnic, 2 przedstawicieli przedsiębiorców oraz 2 przedstawicieli właścicieli nieruchomości.

Nabór z problemami

Miasto dwukrotnie ogłaszało nabór na przedstawicieli przedsiębiorców i nieruchomości. Wystarczyło zebrać 20 podpisów poparcia od przedsiębiorców lub właścicieli nieruchomości. W obu naborach nikt się nie zgłosił. O komentarz do braku przedstawiciela przedsiębiorców w Komitecie Rewitalizacji poprosiliśmy wiceprezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie Ireneusza Połcia, który prowadzi sklep blisko Ratuszu. – Nie otrzymaliśmy żadnej informacji dotyczącej naboru do Komitetu Rewitalizacji. Taka informacja powinna być wysłana przynajmniej do wszystkich organizacji zrzeszających przedsiębiorców z terenu Lublina. Pozwoliłoby to na sprawne wyłonienie i poinformowanie potencjalnych zainteresowanych.

Komitet Rewitalizacji bez ważnych interesariuszy?

Komitet Rewitalizacji może funkcjonować bez przedstawicieli biznesu i nieruchomości. Czy jest to zgodne z duchem rewitalizacji? W miejskiej uchwale czytamy, że Komitet Rewitalizacji Miasta Lublin stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji, jego zadaniem jest poznawanie opinii wszystkich grup interesariuszy a w jego skład wchodzą przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji oraz inne podmioty, których udział jest uzasadniony z uwagi na realizowane zadania. – Włączanie tych grup jest procesem budowania wiarygodności procesu Rewitalizacji. Władze miasta prowadząc taki proces powinny być zainteresowani włączaniem takich grup – mówi  wiceprezes Forum Rewitalizacji Ewa Kipta, wieloletnia koordynatorka programu rewitalizacji Lublina w latach 90.

Kilka dni po ogłoszeniu składu Komitetu Rewitalizacji w Lublinie miał miejsce Kongres Rewitalizacji, gdzie wymieniano się najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Jeden z uczestników anonimowo skomentował całą sytuację – W perspektywie długofalowej skończą się pieniądze unijne. Wtedy działania rewitalizacyjne będą obciążać wyłącznie budżety gmin. Wsparciem mogą stać się fundusze przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości, które na własne barki przejmą część działań rewitalizacyjnych. Polskim problemem jest brak tych grup w Komitetach Rewitalizacyjnych. Przeciętny Komitet Rewitalizacji w Polsce składa się z 12 osób. Połowa to urzędnicy, na resztę składa się 3 mieszkańców, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i 1 przedsiębiorca. Potwierdza to zresztą Kongres z Lublina – nie było tu przedstawicieli przedsiębiorców a przedstawicieli sektora nieruchomości było dosłownie kilku. Kontrastuje to ze słowami prezydenta Lublina, który na otwarcie Kongresu chwalił się silną współpracą z biznesem w zakresie rewitalizacji.

O komentarz do sprawy poprosiliśmy rzecznika prasowego ratusza. Od dwóch dni nie dostaliśmy odpowiedzi.

Aktualizacja 7.12.2018:

Rzecznik prasowy poinformował, że mimo czterokrotnie prowadzonego naboru otwartego, mimo bezpośrednich rozmów nie został złożony żaden wniosek do uczestniczenia w Komitecie Rewitalizacji. Stąd w Komitecie nie ma przedstawicieli wszystkich interesariuszy. – Po zakończeniu naboru nie jest możliwe poszerzenie składu Komitetu. Uchwalone zasady opisują jedynie przeprowadzenie naboru uzupełniającego w ściśle określonych okolicznościach – informuje Rzecznik Prasowy prezydenta Beata Krzyżanowska. Urząd wystąpił pisemnie do wszystkich Rad Dzielnic, w których zamierza prowadzić rewitalizację – nie wszystkie Rady wskazały swoich przedstawicieli do Komitetu.


Kto jest kim w Komitecie Rewitalizacji

Przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta Lublin działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych:

1) Bartłomiej Ciechowski – Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji, Innowacji i Rozwoju Społecznego „Dextrum”;

2) Krzysztof Kowalik – Fundacja Wolności, Towarzystwo dla Natury i Człowieka;

Przedstawiciele Rad Dzielnic:

3) Marcin Krupiński – Przewodniczący Rady Dzielnicy Dziesiąta;

4) Marcin Pukas – Przewodniczący Rady Dzielnicy Stare Miasto;

5) Lidia Kasprzak-Chachaj – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Za Cukrownią;

6) Krzysztof Werner – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy Śródmieście;

7) Paweł Babula – Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Kalinowszczyzna;

Przedstawiciele mieszkańców miasta Lublin:

8) Waldemar Czapczyński – Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Bronowice;

9) Sławomir Pawłowski – Porozumienie Obrony Lublina;

Przedstawiciele Prezydenta:

10) Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju;

11) Beata Malicka-Ząbek – Zastępca Dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa ds. gospodarki przestrzennej;

12) Hubert Mącik – Dyrektor Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków;

13) Agnieszka Barańska-Szamryk – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury ds. miejskich instytucji kultury i kontroli;

14) Edyta Bujalska-Pawlak – Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Czy drzewa w Ogrodzie Saskim zostaną wycięte, żeby zrobić miejsce dla biurowca? Ratusz zaprzecza.

Co najmniej kilka drzew w Ogrodzie Saskim zostało oznaczone farbą. Chodzi o duże okazy rosnące niedaleko granicy parku w okolicach ul. Leszczyńskiego. To blisko planowanej lokalizacji urzędowego biurowca. Czy drzewa zaplanowano do wycięcia w związku z…
czytaj dalej

Zielony PR nie przekonał kontrolerów

Większe wydatki na zieleń nie wystarczyły, by przekonać kontrolerów NIKu, że Lublin jest zielony. W latach 2015-2020 Lublin wyciął więcej drzew niż posadził. Nie przeprowadzono też inwentaryzacji przyrodniczej, brakuje planu zarządzania zielenią, a Ratusz sprzedaje tereny…
czytaj dalej

NIK: Stadion żużlowy nad Bystrzycą nie powinien powstać

Znamy już ukrywane wyniki kontroli NIK dot. planowanego stadionu żużlowego w Lublinie. Zdaniem kontrolerów zmiana planu miejscowego, który pozwala na budowę stadionu jest niezgodna z prawem i zagraża środowisku. Urzędnicy ukrywali wyniki tej kontroli nawet przed…
czytaj dalej

Dodaj komentarz