Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Mieszkanie na wsi, szkoła w mieście. Znaczna liczba uczniów lubelskich podstawówek nie mieszka w Lublinie.Wspieram Jawny Lublin:
PLN
Szkoła, fot. Pixabay

Spośród sześciu gmin otaczających Lublin prawie 2600 dzieci uczęszcza do szkół podstawowych znajdujących się w Lublinie (w Konopnicy to ponad 46% wszystkich dzieci w wieku szkolnym). Ościenne gminy tracą na tym setki tysięcy złotych subwencji oświatowej. A szkoły w mieście są przepełnione.

W ub. roku otworzono nową szkołę publiczna w mieście. Obiekt przy ul. Berylowej kosztował 70 mln zł i zapewnia miejsca dla 550 uczniów oraz 183 przedszkolaków.

Z danych jakie pozyskaliśmy w ościennych gminach wynika, że do szkół podstawowych w Lublinie w poprzednim roku szkolnym uczęszczało:

  • 693 dzieci z gm. Konopnica,
  • 503 dzieci z gm. Wólka,
  • 493 dzieci z gm. Niemce,
  • 474 dzieci z gm. Głusk,
  • 350 dzieci z gm. Jastków,
  • 81 dzieci z gm. Świdnik

To w sumie prawie 2600 dzieci, tylko z sześciu gmin sąsiadujących z Lublinem. To też prawie 11% wszystkich uczniów uczęszczających do szkół podstawowych w mieście. Dla porównania do szkół w Poznaniu uczęszcza 1719 dzieci zamieszkałych poza miastem (5% wszystkich uczniów).

Ościenne Gminy starają się zatrzymać dzieci

Odpływ dzieci oznacza mniejsza subwencję, czyli mniej pieniędzy na funkcjonowanie szkół. Z terenu gminy Konopnica na miejscu uczy się 750 dzieci, a prawie 700 dojeżdża do Lublina. – Subwencja nie pokrywa nawet kosztów zatrudnienia nauczycieli, nie biorąc pod uwagę bieżącego utrzymania budynków – wyjaśnia Mirosław Żydek, wójt gminy Konopnica.

– Istotnym elementem wpływającym na wybór szkoły przez rodziców jest również odległość zamieszkania od szkoły. Przykładem są uczniowie będący w obwodzie szkół podstawowych gminy Konopnica, a zamieszkujący na obrzeżach granic m. Lublin, tj. z miejscowości Lipniak, Szerokie, Uniszowice. Wówczas rodzice uczniów ze względu na czas dojazdu do szkoły lub miejsce pracy wybierają szkoły lubelskie – wyjaśnia wójt.

Gmina stara się zachęcić rodziców do posyłania swoich dzieci do szkół na miejscu. – W celu zachęcenie rodziców do zapisania uczniów do szkół prowadzonych przez gminę Konopnica dyrektorzy szkół stwarzają bogatą ofertę edukacyjną, poprzez organizację m. in. szkolnych konkursów, akcji i projektów. Organizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zapewnione są posiłki dla uczniów oddziałów przedszkolnych i również dla starszych uczniów, opieki w świetlicy szkolnej i przedszkolnej. (…) Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. Wprowadzone działania od 2018 roku spowodowały wzrost liczby uczniów (w tym uczniów z oddziałów przedszkolnych). Największy bo o 27% w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Motyczu – informuje Mirosław Żydek.

Subwencja wystarcza na 40% kosztów

W gminie Wólka na miejscu uczy się ok. 650 spośród 1200 dzieci w wieku szkolnym (szkoły podstawowe). – Subwencja przyznawana na edukację dzieci wystarcza na ok 40% wydatków, jakie gmina ponosi na finansowanie oświaty – wylicza Elżbieta Skiba, Kierownik Referatu Obywatelskiego Urzędu Gminy Wólka.

– Z pozyskanych środków zewnętrznych stworzono 5 samorządowych przedszkoli, w każdej szkole funkcjonują oddziały przedszkolne. Wszystkie szkoły i przedszkola zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Nowe wyposażenie zostało dobrane tak, by służyło rozwojowi zainteresowań dzieci. Do dyspozycji uczniów są komputery z oprogramowaniem dostosowanym do wieku i tablice interaktywne. Zostały zakupione nowe, kolorowe mebelki: stoliki, krzesła, regały i szafki. Przy każdej szkole został urządzony plac zabaw sukcesywnie doposażany w nowe urządzenia. W szkołach zorganizowana jest opieka świetlicowa w godzinach od 6:30 do 16:30. W 2019 roku zmienione zostały obwody szkolne i dzieci z największego osiedla w gminie – osiedla Borek spełniają obowiązek szkolny w ZSP Pliszczyn. Szkoła, w której kiedyś mieściło się gimnazjum dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi. Dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i do szkoły podstawowej gmina uruchomiła dowozy. Sukcesywnie rozbudowywana jest baza dydaktyczna. W 2020 roku budynek ZSP w Turce został powiększony o nowe skrzydło z 6 salami lekcyjnymi . Początek nowego roku szkolnego dzieci z ZSP w Łuszczowie powitają w nowo oddanym budynku szkoły. Szkoła powiększy się o 2 sale dydaktyczne, zaplecze kuchenne ze stołówką, świetlicę. Rusza budowa hali sportowej w Łuszczowie. Czynione są starania o pozyskanie środków na budowę hali sportowej w Świdniku Małym. Budynek szkoły w Sobianowicach został poddany termoizolacji i gruntownie zmodernizowany. Zmiany przynoszą efekty, liczba dzieci w szkołach, począwszy od najmłodszych klas sukcesywnie się zwiększa – wyjaśnia Elżbieta Skiba.

W Poznaniu podmiejskie gminy dopłacają do miejskiej oświaty

Urząd Miasta Poznania zawarł porozumienia z czterema sąsiednimi gminami, z których do szkół na terenie miasta uczęszcza 440 dzieci. W sumie gminy dopłacają miastu 1,4 mln zł rocznie.

– Niektóre podpoznańskie gminy partycypują w kosztach nauki uczniów uczęszczających do klas sportowych, dwujęzycznych, integracyjnych oraz szkół muzycznych. Porozumienie regulujące te kwestie Miasto Poznań zawarło z gminami Kórnik, Komorniki, Dopiewo i Rokietnica – wyjaśnia Hanna Janowicz, kierownik I Oddziału Organizacji Szkół i Placówek Oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Dodatkowo, z Rokietnicą Miasto ma podpisaną umowę, w oparciu o którą kilka miejscowości z tej gminy zostało ujętych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 28. Wpływ na zaistniałą sytuację ma bliskość szkoły (placówka mieści się niedaleko granicy miasta). W tej sytuacji gmina Rokietnica opłaca naukę wszystkich swoich uczniów przyjętych do SP nr 28.

Umowy i porozumienia na 2021 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania obejmują kwoty:

Komorniki – 285 960 zł (47 dzieci)

Kórnik – 249 588 zł (45 dzieci)

Dopiewo – 149 292 zł (23 dzieci)

Rokietnica – 717 600 zł (325 dzieci).

Fot. w nagłówku: Szkoła, źródło: Pixabay


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Czy drzewa w Ogrodzie Saskim zostaną wycięte, żeby zrobić miejsce dla biurowca? Ratusz zaprzecza.

Co najmniej kilka drzew w Ogrodzie Saskim zostało oznaczone farbą. Chodzi o duże okazy rosnące niedaleko granicy parku w okolicach ul. Leszczyńskiego. To blisko planowanej lokalizacji urzędowego biurowca. Czy drzewa zaplanowano do wycięcia w związku z…
czytaj dalej

Zielony PR nie przekonał kontrolerów

Większe wydatki na zieleń nie wystarczyły, by przekonać kontrolerów NIKu, że Lublin jest zielony. W latach 2015-2020 Lublin wyciął więcej drzew niż posadził. Nie przeprowadzono też inwentaryzacji przyrodniczej, brakuje planu zarządzania zielenią, a Ratusz sprzedaje tereny…
czytaj dalej

NIK: Stadion żużlowy nad Bystrzycą nie powinien powstać

Znamy już ukrywane wyniki kontroli NIK dot. planowanego stadionu żużlowego w Lublinie. Zdaniem kontrolerów zmiana planu miejscowego, który pozwala na budowę stadionu jest niezgodna z prawem i zagraża środowisku. Urzędnicy ukrywali wyniki tej kontroli nawet przed…
czytaj dalej

Dodaj komentarz