Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Od dwóch lat działa Pełnomocnik Prezydenta ds. Jednostek Pomocniczych. Nie wszyscy członkowie Rad Dzielnic go znająWspieram Jawny Lublin:
PLN
Jan Madejek

Prezydent Lublina przedłużył o kolejny rok umowę na pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Jednostek Pomocniczych. Mimo tego, że stanowisko istnieje od dwóch lat, wielu społeczników z Rad Dzielnic wciąż nie miało kontaktu albo nawet nie wiedzą o jego istnieniu! Ale są i tacy, którzy chwalą sobie współpracę.

Pełnomocnikiem Prezydenta jest Jan Madejek. Do listopada 2018 roku był radnym Rady Miasta Lublin. A od grudnia 2018 jest Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Jednostek Pomocniczych. Zgodnie z aktualną umową, jego wynagrodzenie wynosi 4000 zł brutto miesięcznie, z zastrzeżeniem, że nie może pracować więcej niż 90 godzin w miesiącu.

Czym zajmował się Pełnomocnik zdaniem urzędu miasta

Zapytaliśmy urząd miasta o to, czym w ostatnim roku zajmował się Madejek. Sekretarz miasta odpowiedział, że Pełnomocnik Prezydenta ds. Jednostek Pomocniczych podejmował 2020 r. w ramach pełnionej funkcji następujące działania:

 • bieżący kontakt z kierownikami i przedstawicielami komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz jednostek organizacyjnych miasta Lublin, odpowiedzialnych za realizację inwestycji, projektów i inicjatyw w dzielnicach miasta Lublin,
 • bieżąca komunikacja i współpraca z przedstawicielami jednostek pomocniczych, na obszarze których realizowane są ww. zadania, przyjmowanie uwag dotyczących realizacji zadań,
 • oględziny w lokalizacjach realizacji wymienionych zadań,
 • dokonywanie wspólnych uzgodnień dotyczących realizacji wymienionych zadań,
 • analiza materiałów i sprawozdań z wykonania budżetu miasta Lublin pod kątem realizacji zadań będących przedmiotem koordynacji,
 • analiza wniosków zgłaszanych przez jednostki pomocnicze do projektu budżetu miasta,
 • bieżący kontakt z przedstawicielami jednostek pomocniczych, wizje lokalne na terenie dzielnicy,
 • bieżąca komunikacja z przedstawicielami organów Dzielnic w zakresie rozwiązywania problemów istotnych dla jednostek pomocniczych miasta Lublin, reagowanie w sytuacjach spornych, trudnych, dążenie do wypracowania kompromisu,
 • udział w spotkaniach przedstawicieli dzielnic oraz mieszkańców z przedstawicielami Urzędu,
 • współpraca z Radnymi Rady Miasta Lublin w zakresie inicjatyw i spraw jednostek pomocniczych,
 • bieżący kontakt z Prezydentem Miasta Lublin, informowanie o podejmowanych działaniach,
 • bieżący kontakt z referatem ds. samorządności, wymiana informacji, analiza spraw bieżących, wsparcie merytoryczne,
 • kontakt z przewodniczącymi Rad i Zarządów Dzielnic w zakresie spraw bieżących, odpowiadanie na zapytania, przekazywanie informacji w zakresie uregulowań dotyczących funkcjonowania jednostek w stanie epidemii;

bieżąca współpraca z Radami Dzielnic jest kluczowa z punktu widzenia funkcjonowania miasta i stanowi podstawę budowania lokalnej wspólnoty. Pozwala to lepiej diagnozować i rozwiązywać problemy w najbliższym otoczeniu mieszkańców, ale także w skali ogólnomiejskiej.

– Jako pełnomocnik, w obszarze współpracy z jednostkami pomocniczymi zawsze pozostaję do dyspozycji Rad Dzielnic, skupiając się na zgłaszanych przez nie sprawach i potrzebach oraz wspieraniu w codziennym funkcjonowaniu. Tak było również w 2020 roku, trudnym z uwagi na stan pandemii i obowiązujące obostrzenia, pomimo których staraliśmy się utrzymywać bieżący kontakt. W wymagających tego sprawach spotykaliśmy się również w przestrzeni Dzielnic, dokonując wizji lokalnych na terenie inwestycji realizowanych lub planowanych do realizacji. W pojawiających się sytuacjach trudnych, spornych, wraz z przedstawicielami Rad Dzielnic i Urzędu Miasta, odbywaliśmy spotkania z mieszkańcami, wspólnie analizowaliśmy problematyczne zagadnienia, dążąc do wypracowania rozwiązań optymalnych dla wszystkich zainteresowanych stron – przedstawia swoją pracę Jan Madejek.

Ponadto zwraca uwagę na wysoką skuteczność realizacji wydatków z rezerwy celowej rad dzielnic. – W minionym roku 25 spośród 27 Rad Dzielnic w całości rozdysponowało przypisaną do dyspozycji każdej z Rad w ramach rezerwy celowej kwotę 150 000 zł. Na podstawie wniosków zgłaszanych przez Rady Dzielnic w 2020 roku, uruchomiono środki w łącznej wysokości 4 042 500 zł (99,8% rezerwy). Realizacja zadań w ramach środków uruchomionych z rezerwy celowej osiągnęła poziom ok. 97%, porównywalny do wykonania wydatków w roku 2019 (96,3%).

Kto widział Pełnomocnika?

Według wyjaśnień Sekretarza miasta, Pełnomocnik kontaktuje się z Radami Dzielnic w zależności od oczekiwań przedstawicieli organów Dzielnic, w najbardziej dogodny dla nich sposób, głównie telefonicznie oraz poprzez spotkania bezpośrednie – z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz uwzględnieniem aktualnie obowiązujących zasad i ograniczeń związanych z wystąpieniem stanu epidemii.

– Rada Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie nie odnotowała żadnych kontaktów Pełnomocnika Prezydenta Lublina ds. Jednostek Pomocniczych. Ponadto nie był nigdy na żadnym z posiedzeń organizowanych przez Radę Dzielnicy – mówi Michał Makowski, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie.

– W czasie gdy sprawowałem tą funkcję pełnomocnik nie nawiązał z nami współpracy jako Radą Dzielnicy Wrotków – mówi Paweł Soszyński, były przewodniczący zarządu dzielnicy Wrotków.

– Ze strony Rady Dzielnicy Za Cukrownią współpracy żadnej z Panem Pełnomocnikiem nie było. Ze strony pana pełnomocnika też nie były podejmowane żadne działania ani próby kontaktu z Radą o których byłoby mi wiadomo – wyjaśnia Lidia Kasprzak-Chachaj, przewodnicząca zarządu dzielnicy Za Cukrownią..

– Nie miałem pojęcia o tym, że jest taki pełnomocnik. Nawet na oczy go nie widziałem – opowiada jeden z członków Rady Dzielnicy Za Cukrownią.

Pan pełnomocnik dzwonił do nas raz, w kwietniu ub. roku, informując że mamy wydłużony czas na udzielenie absolutorium dla zarządu do czerwca – informuje przewodniczący zarządu innej dzielnicy.

Z tymi Radami Pełnomocnik współpracuje

– W odróżnieniu od niektórych Przewodniczących Zarządu Dzielnicy ja znam Pana Jana Madejka i mam z nim kontakt. Pana Madejka znają również pozostali członkowie Rady Dzielnicy Czuby Północne, gdyż kilka razy był na posiedzeniach Rady. Współpraca z Panem Janem Madejkiem układa się dobrze- zna nurtujące nas problemy i jest zaangażowany w ich rozwiązywaniu, np. budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Tymiankowej czy budowa schodów w rejonie Lidla przy ul. Przedwiośnie – opowiada Mieczysław Biszkont, przewodniczący zarządu dzielnicy Czuby Północne.

– Rada Dzielnicy Sławinek na bieżąco współpracuje z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin. Obecnie wizje lokalne w dzielnicy są ograniczone lecz jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Wiele problemów dotyczących dzielnicy udało nam się załatwić dla dobra mieszkańców dzięki udziałowi w rozmowach Pana Jana Madejka, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspierał radę w sytuacjach kontaktu z mieszkańcami. Również wspiera nas w rozmowach z Prezydentem czy jednostkami miejskimi – ocenia Danuta Olchowska-Kubik z Rady Dzielnicy Sławinek.

– Znamy Pełnomocnika Prezydenta ds. Jednostek Pomocniczych. Uczestniczył w imprezie podczas których wręczano radnym z dzielnicy dyplomy. Wykonał do nas kilka telefonów z zapytaniem czy jest potrzebny w rozwiązywaniu spraw na terenie naszej dzielnicy i czy może uczestniczyć w imprezach organizowanych przez naszą Radę – mówi Halina Balak, przewodnicząca zarządu dzielnicy Czechów Południowy.

Prezydent nie ma wątpliwości

Natomiast Prezydent miasta nie ma wątpliwości do jakości pracy Madejka. – Pełnomocnik Prezydenta ds. Jednostek Pomocniczych w sposób wyczerpujący informuje zleceniodawcę o realizacji powierzonych zadań. Nie zachodziła zatem potrzeba wzywania Pełnomocnika do udzielenia dodatkowych informacji związanych z pełnieniem funkcji za rok ubiegły – wyjaśnia Andrzej Wojewódzki, Sekretarz miasta.

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, pełnomocnik w grudniu ub. roku przepracował 81 godzin.

Poniżej publikujemy treść umowy, regulującej obowiązki pełnomocnika.

Umowa-831OR20


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Tężnie w Budżecie Obywatelskim są ok, jeśli zgłosi je były zastępca prezydenta

W tegorocznym Budżecie Obywatelskim ponownie mogliśmy głosować na projekt utworzenia tężni solankowej w Lublinie. Rok temu projekt został przez urzędników oceniony negatywnie i nie można było na niego głosować. Czy autorstwo ma wpływ na ocenę projektu?…
czytaj dalej

Dzieci rodzą się mądre, a później…

… a później idą do szkoły – głosi sarkastyczne powiedzenie nauczycieli. Szkoła wymaga zmian, kolejni ministrowie wprowadzają reformy, które jednak niewiele w istocie zmieniają. Może czas, by za szkołę wzięli się nauczyciele, rodzice i uczniowie. Może…
czytaj dalej

Nieprawidłowości w realizacji nasadzeń z Budżetu Obywatelskiego?

W decydującą fazę wchodzi realizacja projektu „Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza. Drzewa dla każdej dzielnicy". Wpłynęły do nas informacje o możliwych nieprawidłowościach przy wyborze lokalizacji... (więcej…)
czytaj dalej

Dodaj komentarz