Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Ratusz planuje nowe działania dla seniorówWspieram Jawny Lublin:
PLN
Seniorzy dostaną opaski życia

Ratusz opublikował projekt Programu Wsparcia I Aktywizacji Społecznej Seniorów na lata 2021-2025. Dokument przedstawia szereg działań, które mają poprawić komfort życia lubelskich seniorów. Co zawiera?

Na stronie Urzędu Miasta ukazał się projekt Programu Wsparcia I Aktywizacji Społecznej Seniorów na lata 2021-2025. To istotny dla seniorów, uwzględniając zmieniającą się sytuację demograficzną i społeczną w naszym mieście. Zauważalny jest stały wzrost liczby osób w wieku senioralnym przy jednocześnie spadającej liczbie mieszkańców miasta. Dlatego problemy osób 60+ będą coraz bardziej odczuwalne.

Przeprowadzono szereg badań i analiz w środowisku osób starszych, które umożliwiły wyłonienie kilku obszarów wspierania seniorów, aby podnieść ich jakość życia. W zakresie doskonalenia systemu wsparcia seniorów samodzielnie funkcjonujących w środowisku proponuje się zwiększenie dostępności usług wspierających, które często są ograniczane sytuacją finansową osoby starszej i zbyt skomplikowanymi procedurami. Należy tworzyć placówki wspierające (domy dziennego pobytu, świetlice, kluby) we wszystkich dzielnicach miasta. Pandemia pokazała że jest zbyt mało miejsc spotkań z zachowaniem dystansu społecznego. Również brakuje toalet łatwo dostępnych i w miarę możliwości bezpłatnych (te w restauracjach są niedostępne). Wskazana jest kontynuacja programu opaska telemedyczna. W celu przeciwdziałania izolacji społecznej powinno się wspierać osoby starsze poprzez rozwój wolontariatu uczniowskiego i studenckiego a także pomoc sąsiedzką . Dobrą praktyką są różnorodne strony w Internecie, np. Widzialna ręka.

Wsparcie dla osób nie mogących samodzielnie funkcjonować stanowi duży problem, bo łączy się z koniecznością tworzenia nowych ośrodków opieki całodobowej. Istniejące nie zapewniają miejsc dla wszystkich oczekujących. W tej sytuacji potrzebny jest rozwój usług opiekuńczych dofinansowywanych przez miasto gdyż bardzo często rodzina nie jest w stanie pokrywać kosztów opieki i rehabilitacji.

Aby senior mógł lepiej funkcjonować w otoczeniu lepiej jest zapobiegać i propagować zdrowy styl życia. Lekarze rodzinni , kluby i stowarzyszenia, czy lokalne media powinni informować jak zdrowo się odżywiać, uwzględniając finanse seniorów. Zachęcać do aktywności ruchowej. Udostępniać bazę sportową – np. Hala Globus do prowadzenia zajęć ogólnorozwojowych przez instruktorów. W przestrzeni publicznej jest za mało zielonych skwerów i ławek, miejsc do aktywności ruchowej.

Miasto powinno też korzystać z doświadczenia seniorów i tworzyć warunki do ich aktywizacji obywatelskiej. Powinno się włączać osoby starsze do planowania i realizacji zadań do nich skierowanych. Rada Seniorów powinna być bardziej aktywna i współuczestnicząca w tworzeniu aktów prawa miejscowego.

Należy organizować konferencje i spotkania , publikować artykuły prezentujące i promujące aktywność osób starszych. Wskazane są projekty i inicjatywy międzypokoleniowe, w tym spotkania informacyjno-edukacyjne z młodzieżą. W celu lepszej informacji jest potrzeba tworzenia stron internetowych dotyczących ofert aktywizacyjnych dla osób starszych a także wydawanie gazetki np. SENIOR LUBELSKI ponieważ duża liczba osób preferuje taką formę komunikacji.

W dalszym ciągu należy kontynuować i rozwijać system zniżek w ramach Lubelskiej Kart Seniora.

Zdarza się ,że rodziny seniorów lub opiekunowie potrzebują wsparcia i informacji, dlatego potrzebne są punkty informacyjne o dostępnych usługach i telefony zaufania. Również media powinny informować o problemach osób starszych i sposobach zapobiegania lub pomocy

Dobrze byłoby tworzyć szeroko pojęte, partnerskie inicjatywy na rzecz osób starszych, może nawiązać współpracę z miastami partnerskimi , o których mało kto już pamięta.

Program ma być koordynowany i monitorowany przez Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych we współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Lublin oraz Radą Seniorów Miasta Lublin.

Irena Klekowska


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Komisja kultury w Centrum Kultury czyli jak zaczarować radnych

Kolorowe plansze, wystąpienia wszystkich (prawie) działów, lądujące na stołach origami i krótkie ćwiczenia ruchowe. Prezentacja Centrum Kultury na komisji kultury miała trwać pół godziny – trwała dwie. Radni nie mieli już ani czasu ani ochoty na…
czytaj dalej

Wszystkie umowy instytucji publicznych będą jawne

Powstanie rejestr, w którym będą publikowane informacje o wszystkich umowach zawieranych przez jednostki publiczne w kraju. Będzie dostępny w internecie dla każdej zainteresowanej osoby, dotyczyć ma umów na kwoty powyżej 500 zł, ma istnieć od 1…
czytaj dalej

Unia z LGBT

W sobotę przez Lublin przejdzie Marsz Równości. Osoby o odmiennej niż powszechna seksualności chcą pokazać się publicznie, zademonstrować swoje prawo do istnienia na warunkach takich, jakie przysługują wszystkim. To będzie trzeci taki marsz w naszym mieście.…
czytaj dalej

Dodaj komentarz