Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Sprawozdanie z debaty nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta LublinaWspieram Jawny Lublin:
PLN
absolutorium

Rada Miasta Lublin udzieliła absolutorium prezydentowi, Krzysztofowi Żukowi. Przyjęto również uchwałę o sprawozdaniu finansowym za 2016 rok. – Za nami kolejny dobry rok dla Lublina, skutecznie realizowaliśmy strategię Lublin 2020 – stwierdził Żuk.

Rozkład głosów w obu przypadkach był ten sam – szesnastu radnych opowiedziało się za, piętnastu było przeciw. Nie udzielenie absolutorium oznaczałoby możliwość zwołania referendum w sprawie odwołania prezydenta.

Budżet miasta został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Kontroli i niezależnego biegłego rewidenta, krakowskie Biuro Audytorskie Prowizja. Dochody miasta w 2016 roku przedstawiały się na poziomie 1 mld 833 mln zł, przy wydatkach w wysokości 1 mld 846 mln. – Deficyt budżetowy za rok ubiegły wyniósł 13 mln złotych, natomiast nadwyżka operacyjna, czyli różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi 82 miliony i ten wynik spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych – podsumowała Irena Szumlak, skarbnik miasta. Planowany deficyt wynosić miał 14,5 mln złotych.

Wątpliwości pojawiły się w sprawie zobowiązań niewymagalnych, nieobjętych w planie wydatków na rok 2016. Skład Orzekający RIO zwrócił na nie uwagę ze względu na ich wysokość – Te zobowiązania dotyczyły różnego rodzaju świadczeń, również diet państwa radnych, które są wypłacane w styczniu – skomentowała skarbnik miasta. Wiele z wymienionych zobowiązań przechodzi historycznie pod koniec roku na początek następnego. Irena Szumlak informowała, że wszystkie zostały spłacone w pierwszym kwartale 2017.

Krytycznie do stanu finansów miasta odniósł się radny Jan Jezior (PiS) – Należności w stosunku do miasta na koniec 2016 roku wynosiły 250 milionów złotych. To jest ogólna kwota długu. Nie możemy i nie potrafimy ich skutecznie egzekwować – stwierdził. Zwracał uwagę, że kwoty te stale rosną.

Pojawiły się wątpliwości względem rozdysponowania środków w ramach budżetu. – Do inwestycji trzeba podejść rzeczowo i konkretnie. Radziłbym przyjrzeć się sytuacji biednych mieszkańców, którzy nie mają często pracy ani środków na opłacenie lokali. Zarządzanie administratorów jest słabe, pada wiele skarg – wypowiedział się Eugeniusz Bielak (PiS). Nawiązywał do obecności na początku obrad wolontariuszy Lubelskiej Akcji Lokatorskiej. Marta Wcisło (PO) zwracała natomiast uwagę na rozwój edukacji, przebudowę ulicy Muzycznej i Placu Litewskiego, rozbudowę ścieżek rowerowych, pomoc osobom niepełnosprawnym czy system szczepień. – W mieście dokonują się zmiany, które wynikają z zapóźnień i zaniedbań. Też z udziałem mieszkańców, jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego – komentowała. Tomasz Pitucha (PiS) kontrował – W całej tej promocji sukcesu nikt nie zwrócił uwagi, że Budżet Obywatelski, który został podniesiony w roku 2016 do 16 milionów, został wykonany w 7 milionach. Co się stało z pozostałą kwotą?

Prezydent Żuk podniósł kwestię tworzenia korzystnych warunków dla przedsiębiorców – W ubiegłym roku rozpoczęło działalność jedenaście przedsiębiorstw z sektora przemysłu, dwanaście z sektora nowoczesnych usług dla biznesu, cztery firmy z branży transportowej i logistycznej, a do tego mamy ogromną ilość mikroprzedsiębiorstw. Kontynuujemy również uruchomiony rok wcześniej program wsparcia dla start-upów – wyliczał.

Mariusz Banach (niezrzeszony) wyraził zaniepokojenie związane z upolitycznieniem obrad. – Zdajemy sobie sprawę, że dyskusja nad absolutorium dla prezydenta jest najbardziej polityczną dyskusją w ciągu roku i te kwoty, którymi się przerzucamy mają służyć dorabianiu teorii do decyzji politycznych, które podejmujemy. Konsekwencje z nie udzielenia absolutorium będą nie ekonomiczne, a polityczne – stwierdził Banach. Część radnych komentowała wystąpienia kolegów z klubu Platformy Obywatelskiej jako agitację przed wyborami samorządowymi, które odbędą się w 2018 roku.

Radni z klubu PO podkreślali osiągnięcia prezydenta Żuka, jednocześnie krytykując stanowiska radnych klubu PiS. – Państwa głosowanie na „nie” będzie symbolicznym wypisaniem się z rozwoju Lublina. – zwrócił się do nich Bartosz Margul (PO). – Swoimi wypowiedziami hamujecie rozwój miasta, wyrządzacie dużo szkody – wtórował mu Piotr Dreher (PO). – Nie da się słuchać tego ciągłego atakowania uczciwych i zaangażowanych dla dobra tego miasta radnych PiS-u – skomentował te deklaracje Mieczysław Ryba (PiS).

O apolityczności obrad przekonywał prezydent Żuk. – Radni PiS jak co roku straszą utratą płynności, katastrofą. Nie jesteśmy zwolennikami podziałów, nikomu nie zamykamy drogi do współpracy. Nie rozpoczynam i nie prowadzę kampanii politycznej, chociażby z oczywistych powodów, że ordynacja wyborcza jest nam nieznana.

Sprawozdanie finansowe miasta Lublin za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2016 rok.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2016 roku.

Szczepan Lodowski


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Czy Park Bronowice podupada? Miasto ma plan na rewitalizację, ale jest warunek

Docierają do nas sygnały, że Park Bronowice podupada. Postanowiliśmy to sprawdzić. Przy okazji poznaliśmy historię tego parku. Na czym polega ochrona Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad tym parkiem? Jaki ma Pan wpływ na jego wygląd? Czy wydał…
czytaj dalej

Porady dla seniorów przez telefon

Fundacja Wolności zaprasza seniorów do kontaktu z biurem porad i interwencji obywatelskich. Teraz przez telefon. W odróżnieniu od typowych biur porad prawnych, nie zajmujemy się sprawami prywatnymi. Możemy natomiast pomóc w uzyskaniu informacji od spółdzielni mieszkaniowych,…
czytaj dalej

Urząd Miasta doceniony za przyjazność w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami

– Miasto Lublin doceniono za realizowany od kilku lat proces sukcesywnego zwiększania otwartości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami – tak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych Monika Lipińska komentuje I miejsce w trzeciej edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2020 „Samorząd jako…
czytaj dalej