Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Sprawozdanie z III posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego miasta LublinWspieram Jawny Lublin:
PLN

W dniu 10 stycznia miało miejsce 3 posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego miasta Lublin. Program posiedzenia wyglądał następująco:

1. Zaopiniowanie projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na rok 2017;
2. Zaopiniowanie propozycji zmian w regulaminie Budżetu Obywatelskiego w Lublinie;
3. Dyskusja wewnętrzna na temat przyszłości polityki lokalowej dla organizacji pozarządowych;
4. Sprawy wniesione.

Punkt pierwszy został zreferowany przez panią Joanna Jaroszuk-Oniszko z Wydziału Ochrony Środowiska. Program w stosunku do zeszłego roku praktyczne nie uległ zmianom. Jedyną zmianą, która nastąpi będzie możliwość wyłapywania bezdomnych zwierząt przez Straż Miejską, która zakupiła przystosowany do tego pojazd. Jest to pozytywna zmiana, ponieważ znacznie przyśpieszy działanie. Obecnie Straż Miejska, często pełni rolę pośredniczącą pomiędzy osobą zgłaszającą a schroniskiem, które zajmuje się wyłapywaniem zwierząt. Dodatkowo Straż Miejska jest obecna na miejscu zgłoszeń w oczekiwaniu na przyjazd weterynarza. Pomimo, że w Programie przewidziane środki na odławianie dzikich zwierząt, interwencje wykonywane przez Straż Miejską nie będą finansowane ze środków Programów, ale w ramach zadań własnych Straży.
Jako członek zarządu Fundacji Wolności zgłosiłem wniosek o zapisanie w programie sposobu wydatkowania środków na schronisko. Chodzi o odejście od stawki dziennej dla zwierząt. Według najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli płacenie schroniskom wyłącznie stawki dziennej za utrzymanie zwierząt prowadzi do sytuacji, w których schroniska nie są zainteresowane adopcją, ponieważ nie maja ku temu bodźców ekonomicznych. Podobny wniosek zgłaszany był w poprzedniej kadencji Rady.

Wpływ na motywowanie podmiotów przetrzymujących zwierzęta do działań adopcyjnych w dużym stopniu miały kwestie finansowe. W przypadku podmiotów utrzymujących zwierzęta za dzienną stawkę pobytową, oddawanie ich do adopcji nie leżało w interesie schroniska, a jak najdłuższe przetrzymywanie zwierzęcia stanowiło stałe źródło dochodu. Jedna gmina skutecznie przeciwdziałała takim praktykom poprzez zawieranie w umowach klauzul zobowiązujących schronisko do realizacji założonego poziomu adopcji.

  • Schronisko w Wojtyszkach podpisało w 2014 roku ze 112 gminami, a w 2015 roku ze 115 gminami umowy, w których dzienna stawka za pobyt zwierzęcia wynosiła 5 – 7 zł. Do adopcji trafiło tylko 10% zwierząt.
  • Umowa miasta Ełk ze schroniskiem z Krzeczkowa przewidywała dzienną stawkę pobytową, lecz jednocześnie założono, że do adopcji ma trafiać nie mniej niż 40% zwierząt pochodzących z tej gminy. W przypadku niedotrzymania przez schronisko tego warunku, wnoszona za pobyt zwierząt opłata ulegała obniżeniu o 40%.

Informacja o wynikach kontroli Zapobieganie bezdomności zwierząt
Warszawa 2016

Pani Joanna powiedziała, że Wydział dostrzega ten problem i prosi o wniesienie takiego wniosku. Obecna umowa ze schroniskiem obowiązuje do końca 2016 roku i Wydział pracuje nad nowym przetargiem.

W punkcie drugim przedyskutowano propozycje zmian w Budżecie Obywatelskim.

1. Nowe progi projektów małych i dużych.
2. Nowy podział kwoty 15 mln zł pomiędzy projekty duże i małe.
3. Zagwarantowanie kwoty 150 000 zł dla każdej z dzielnic, na jeden, poddany pod głosowanie projekt.
4. Głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym oraz papierowym z tym, że w systemie papierowym jedna osoba oddaje jeden głos, tylko za siebie.

Najwięcej kontrowersji wzbudził punkt 3. Wątpliwości dotyczyły głównie wielkości kwoty, jej równego podziału na wszystkich dzielnicach (zarówno małych, jak i dużych) oraz braku minimalnej liczby głosów, co może prowadzić do sytuacji, w której przejdą irracjonalne pomysły poparte nawet przez jedną osobą.
Osobiście jestem ciekaw jak zadziałaby w praktyce taka poprawka, której jestem autorem. Uważam, jednak, że na obecnym etapie nie ma sensu wprowadzania minimalnego progu głosowania. Zaproponowano także, by w przypadku wdrożenia przedstawić tą propozycję w formie infografiki, co wydaje się dobrym pomysłem. Innym ciekawym pomysłem, jest umożliwienie Radzie Dzielnicy przekazania środków z rezerwy celowej pod głosowanie w Budżecie Obywatelskim. Kolejny głos dotyczył zmiany systemu głosowania na crowdfundingowy (każdy mieszkaniec dysponuje określoną kwotą pieniędzy i jeśli mieszkańcy zbiorą środki na swój projekt to podlega on realizacji). System ten nie jest do końca dopracowany, jednak ciekawy. Jego potencjał drzemie głównie w realizacji małych, sąsiedzkich projektów. Zaproponowałem autorowi by przedstawił symulację wyników takiego głosowania na istniejących wynikach głosowania. Fundacja Wolności także zgłaszała swoje propozycje zmian w systemie głosowania na system pojedynczego głosu przechodniego lub głosowania, w którym do dyspozycji mamy np. 10 głosów i możemy przydzielić wybranym projektom różne punkty (od 1 projektu z 10 punktami, po 10 projektów z 1 głosem każdy). Wprowadzenie takich systemów głosowania wymagałoby jednak odejścia od głosowania papierowego, ponieważ znacznie komplikuje proces liczenia głosów.
W punkcie 4 większość Rady opowiedziała się za tym, by zrezygnować z możliwości głosowania z upoważnieniem.
Ostatecznie Rada pozytywnie zaopiniowała 4 zgłoszone poprawki.

Punkt 3 nie został omówiony, ponieważ obecnie opracowywany są zasady wynajmu pomieszczeń będących w zasobie Gminy Lublin. Sprawę prowadzi Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów. Z jednej strony nowe zasady mają pozwolić na powstanie w Lublinie dzielnicy kreatywnej, z drugiej uregulować zasady wynajmowania pomieszczeń organizacjom pozarządowym. Stanowisko w tej sprawie ma wypracować zespół roboczy Rady, do którego zgłosili się chyba wszyscy przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W wolnych wnioskach głos zabrała Marta Kurowska zgłaszając, że powstaje program oddłużeniowy dla wynajmujących lokale od Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Prawami lokatorskimi w Lublinie zajmuje się Lubelska Akcja Lokatorska, jednak nie jest stowarzyszeniem, dlatego Rada uznała, że nie będzie zajmować się tym tematem.

Podziękowałem Piotrowi Chorosiowi i Magdzie Gnyp-Ścigockiej za przygotowanie zasad współpracy pozafinansowej z Urzędem Miasta Lublin. Prosiłem o to na pierwszym posiedzeniu Rady, ponieważ wiele organizacji zgłaszało, że „jedni mogą coś załatwić w urzędzie a inne nie”. Poprosiłem by informację o zasadach, gdy będą już gotowe zamieścić na stronie urzędu i rozesłać newsletterem. Otrzymana informacja znajduje się poniżej, zgłosiłem jednak prośbę o uzupełnienie

Niefinansowa współpraca organizacji pozarządowych z Urzędem Miasta Lublin

Na tym zakończyło się trzecie posiedzenie Rady.

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Prezydent sprzeda udziały w Motorze?

Motor Lublin zaczął szósty sezon z kolei w III lidze. Cel sportowy na ten sezon jest niezmienny - awans. Od kilku miesięcy w klubie (po raz kolejny) trwały roszady. Zatrudniono nowy sztab szkoleniowy (dwóch trenerów) i…
czytaj dalej

Szaletowe konsultacje

Artykuł nagrodzony w „konkursie dla dziennikarzy obywatelskich z Lublina”, organizowanym przez Stowarzyszenie Polska Samorządna. Na przełomie 2018/2019 roku Urząd Miasta Lublin prowadził konsultacje podwyżki opłat za korzystanie z miejskich szaletów. Celem było uzyskanie opinii mieszkańców Lublina…
czytaj dalej

Były radny w radzie nadzorczej miejskiej spółki

Były miejski radny został powołany w skład rady nadzorczej Motoru Lublin SA. Większościowym udziałowcem spółki jest Gmina Lublin. Powoływanie członków Rady Nadzorczej jest kompetencją Walnego Zgromadzenia Spółki. 93,44% głosów na Walnym ma miasto Lublin (czyt. prezydent),…
czytaj dalej

Kandydaci do senatu z Lublina

Niedawno w mediach pojawiły się informacje o starcie w wyborach do senatu z Lublina Krzysztofa Michałkiewicza (PIS) oraz Mirosława Piotrowskiego (własny komitet). Ale to nie jedyni kandydaci w walce o senat. Przedstawiamy trzy inne osoby, które…
czytaj dalej