Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Przepijamy miliony złotychWspieram Jawny Lublin:
PLN

Statystyczny mieszkaniec Lublina wydaje na alkohol ponad 1000 zł rocznie. To wskaźnik z rocznego raportu PARPA G-1, jaki opracował Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Lublin.

Przepijamy 345 milionów złotych rocznie

Każdego roku w raporcie podaje się m. in. wartość sprzedanego alkoholu, z podziałem na alkohol do 4,5%, alkohol do 18% oraz alkohol pow. 18%.

Według danych za 2016 rok w Lublinie sprzedano alkohol na łączną kwotę ponad 345 milionów złotych. To o ponad 15 milionów złotych więcej, niż rok wcześniej. Najbardziej wzrosła sprzedaż alkoholu do 18% (o ponad 10%).

Dzieląc tę kwotę przez liczbę mieszkańców (łącznie z dziećmi), wyszłoby, że na jednego mieszkańca przypada wydatek rzędu 1014,35 zł rocznie. Ale nie oznacza to, że czteroosobowa rodzina w ciągu roku wydaje ponad 4000 zł na alkohol. Udział w tej kwocie mieli zapewne również turyści, odwiedzający nasze miasto.

Dr Ireneusz Siudem zwraca uwagę, że wzrost sprzedaży alkoholu nie musi oznacząc wzrostu alkoholizmu. – Dysponujemy badaniami, które wskazują, że wśród nieletnich mieszkańców naszego miasta spożycie alkoholu od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Wzrost sprzedaży alkoholu może wynikać z tego, że w Lublinie powstało zaplecze biznesowe. Coraz więcej jest spotkań branżowych, na których pije się lekkie alkohole. Duża ilośc wydarzeń kulturalnych, przyciągających turystów również ma wpływ na wzrost sprzedaży w sklepach i restauracjach.

Wzrost sprzedaży alkoholu to więcej podatków dla miasta. Ale to nie jest powód do zadowolenia – Proszę porównać wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu a koszt utrzymania izby wytrzeźwień. Izba wytrzeźwień wcale nie rozwiązuje problemów izb przyjęć. Czasami trafiają tam osoby po trzydzieści razy. Pan Jasio, wychodzi z izby, wypija alkohol w pobliskim sklepie i czeka aż z powrotem go zabiorą do izby – alarmuje Piotr Dreher, radny i przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poniższy wykres przedstawia szczegółowe zestawienie sprzedaży alkoholu na przestrzeni ostatnich pięciu lat:

W którym mieście wypijają najwięcej

W porównywalnej do Lublina Bydgoszczy w ub. roku sprzedano alkohol o wartości 348 milionów złotych, w Białymstoku 324 mln zł, ale już w Rzeszowie tylko za 135 mln zł. Natomiast w Katowicach (które liczą 40 tysięcy mniej mieszkańców niż Lublin) wartość sprzedanego alkoholu wyniosła ponad 354 mln zł.

W stosunku do liczby mieszkańców, najmniejsza wartość sprzedaży alkoholu występuje w Rzeszowie (śr. 722 zł/mieszkańca w ciągu roku) i Łodzi (943 zł). Natomiast największa jest w Warszawie (1525 zł/mieszk.) i Krakowie (1408 zł/mieszk).

Od 3 lat wielkość spożycia 100% alkoholu w przeliczeniu na 1 mieszkańca kształtuje się na porównywalnym poziomie ok. 9,4 litra. Od lat obserwujemy stały wzrost dochodów gmin z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W 2016 r. zanotowano wzrost o 2,9% – informuje Krzysztof Brzózka, Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Wzrost spożycia alkoholu a liczba przestępstw i wykroczeń

Straż Miejska nie prowadzi statystyki wykroczeń popełnionych przez osoby będące pod wpływem alkoholu – zauważa Mirosław Sokal, zastępca komendanta lubelskiej Straży Miejskiej. Przekazał nam natomiast dane dot. liczby mandatów wystawionych przez Straż Miejską za spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. Ich liczba spada: 1649 w 2014 roku, 1456 (2015), 1078 (2016) i 524 do końca sierpnia 2017 roku.

Podobne tendencje wykazują dane policji. Wśród osób podejrzanych o popełnienie przestępstw, u których ustalano stan trzeźwości, daje się zauważyć stały, powolny spadek ilości osób nietrzeźwych z 1182 w roku 2014, poprzez 1056 w roku 2015, do 1011 w roku 2016. W liczbach tych znaczny udział mają nietrzeźwi kierujący pojazdami mechanicznymi. Jednak i w tym wypadku daje się zauważyć stały systematyczny spadek ilości osób nietrzeźwych z 541 z roku 2014, poprzez 517 w roku 2015 do 458 osób w roku 2016 – mówi insp. Dariusz Dudzik, Komendant Miejski Policji w Lublinie.

Łatwy dostęp do alkoholu

Światowa Organizacja Zdrowia rekomenduje, aby jeden punkt sprzedaży alkoholu przypadał na co najmniej 1000 mieszkańców. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości to Rada Gminy ustala limit zezwoleń na sprzedaż alkoholu, jaki może wydać urząd gminy.

Uchwały zmniejszające limity (punktów sprzedaży alkoholu – red.) to pierwszy krok w rozwiązywaniu problemów sygnalizowanych m. in. przez mieszkańców, którzy najbardziej odczuwają skutki liberalnej polityki samorządu wobec alkoholu – uważa Krzysztof Brzózka (PARPA). Zdaniem agencji, aby mówić o skutecznym ograniczeniu dostępności na jeden punkt sprzedaży alkoholu powinno przypadać 1-16 tys. osób.

W Lublinie limit wynosi 1050 punktów sprzedaży (w tym 650 sklepów i 400 lokali gastronomicznych). Statystycznie w mieście jeden punkt sprzedaży alkoholu przypada na 329 mieszkańców. Wśród miast wojewódzkich największe zagęszczenie punktów sprzedaży alkoholu jest w Katowicach (1 na 246 mieszkańców), najmniejsze w Gorzowie Wielkopolskim (1 na 569 mieszkańców). Średnio dla 18 miast jeden punkt sprzedaży przypada na 330 mieszkańców.

– Nie sądzę, aby była zmiana dotycząca zwiększenia tej ilości – mówi Piotr Dreher. Krytykuje również to, że na wszystkich imprezach w centrum miasta jest sprzedawany alkohol.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma zwrócić się za pośrednictwem Prezydenta miasta do parlamentu, aby wprowadzić ustawowe zmiany, ograniczające dostępność do alkoholu: podniesienie wieku, w którym można kupić alkohol, ograniczenie lokalizacji sklepów z alkoholem poza osiedlami mieszkaniowymi czy podniesienie ceny detalicznej alkoholu.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Wszystkie umowy instytucji publicznych będą jawne

Powstanie rejestr, w którym będą publikowane informacje o wszystkich umowach zawieranych przez jednostki publiczne w kraju. Będzie dostępny w internecie dla każdej zainteresowanej osoby, dotyczyć ma umów na kwoty powyżej 500 zł, ma istnieć od 1…
czytaj dalej

Unia z LGBT

W sobotę przez Lublin przejdzie Marsz Równości. Osoby o odmiennej niż powszechna seksualności chcą pokazać się publicznie, zademonstrować swoje prawo do istnienia na warunkach takich, jakie przysługują wszystkim. To będzie trzeci taki marsz w naszym mieście.…
czytaj dalej

Hotel na os. Piastowskim niepokoi mieszkańców

Powstający hotel na os. Piastowskim budzi spore kontrowersje. Części mieszkańców nie pasuje nowy budynek, na jeszcze do niedawna zielonym skwerze. Innym uciążliwości związane z budową. Jeszcze inni obawiają się, że hotel zakończy jako budynek mieszkalny, podobnie…
czytaj dalej

Dodaj komentarz