Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Urząd Miasta doceniony za przyjazność w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościamiWspieram Jawny Lublin:
PLN
fot. canva.com

 Miasto Lublin doceniono za realizowany od kilku lat proces sukcesywnego zwiększania otwartości na zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami – tak Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych Monika Lipińska komentuje I miejsce w trzeciej edycji konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2020 „Samorząd jako pracodawca”. Dlaczego lubelski urząd postawił na osoby z niepełnosprawnościami?

Jeszcze kilka lat temu osoby z niepełnosprawnościami stanowiły w lubelskim urzędzie niecałe 2,56% ogółu zatrudnionych. W 2006 roku urząd zatrudniał tylko 24 takich pracowników. Dziś udział pracowników z niepełnosprawnościami wzrósł do poziomu 8,1%. To ponad setka osób. Wysoki poziom zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami obserwujemy także w jednostkach podległych Ratusza: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 7,19%, Zarządzie Transportu Miejskiego 4,46% oraz Miejskim Urzędzie Pracy 9,04%. Fiskalnie zakład pracy zatrudniający poniżej 6% osób z niepełnosprawnościami musi odprowadzać składki do PFRON – tym większe im mniej pracowników z niepełnosprawnością zatrudnia. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, że to najważniejszy powód dla którego urząd zatrudnia osoby z niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy

Zmiana w podejściu do osób z niepełnosprawnościami w urzędzie następowała powoli. W większości w efekcie realizowanych projektów dot. Zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Pomimo, iż często były to tylko staże, to dużo osób zostawała po nich zatrudniana. –Zrealizowane projekty przyczyniły do wykreowania pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako pełnowartościowego pracownika, członka społeczności lokalnej i zawodowej oraz do zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w instytucjach podległych – mówi Izolda Boguta z Biura Prasowego lubelskiego Ratusza.

W ramach projektów uczestnicy mogli płynnie wejść na rynek pracy. Nie byli rzucani na głęboką wodę. Urząd zapewniał im doradztwo zawodowe, trening pracy i szkolenia. Dodatkowo uczestnicy mogli skorzystać z poradnictwa psychologicznego. W celu przyjaznego wprowadzenia w środowisko pracy, każdy uczestnik projektu, który miał podjąć staż lub zatrudnienie spotykał się z pracownikami, którym mógł opowiedzieć o swoich ograniczeniach, czy przygotować współpracowników na to, jak postępować w przypadku wystąpienia zdarzeń spowodowanych chorobą. W efekcie obie strony zdawały sobie sprawę z możliwość i ewentualnych ograniczeń nowego pracownika.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek dostosować stanowisko pracy do potrzeb pracownika. Dlatego Urząd Miasta Lublin zapewnia np. duże monitory, ergonomiczne krzesła czy klękosiady. – W 2019 roku dwukrotnie zostały przeprowadzone wizytacje z udziałem lekarza medycyny pracy 17 stanowisk pracy osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Wydano 12 zaleceń dotyczących dostosowania, w wyniku czego zakupiono odpowiedni sprzęt – informują nas w Ratuszu. Przełożeni nie robią też problemów, gdy pracownicy muszą skorzystać z niezbędnej rehabilitacji. Pod tym względem administracja publiczna od dawna jest znana jako bardzo przyjazna.

Urzędnicy jednak na tym nie poprzestają. Bazując na swoich doświadczeniach pomagają innym pracodawcom w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Informacji takich udziela Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych. Możliwości jest dużo – od środków na szkolenia, wyposażenie stanowisk pracy, aż po refundację wynagrodzeń z różnych źródeł zewnętrznych jak PFRON czy środki unijne. Informacje te można uzyskać choćby w trakcie Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawny nie znaczy niepełnowartościowy

Osoby z niepełnosprawnością są zatrudnione w Urzędzie Miasta Lublin na różnych stanowiskach. W 2019 r. w lubelski Ratuszu pracowało:
– 10 osób na stanowiskach robotniczych i obsługi,
– 7 osób na stanowiskach specjalistów,
– 85 osób na stanowiskach administracyjno-biurowych,
– 8 osób na stanowiskach kierowniczych.
Wyraźnie widać, że osoby z niepełnosprawnością pracują na wszystkich stanowiskach. Wskazuje to, że ich zdolności są takie same jak ich pełnosprawnych kolegów i koleżanek.

W ratuszu zapewniają, że pracujący w miejskich instytucjach pracownicy z niepełnosprawnościami są najlepszym przykładem dla innych. Pokazują, że pomimo wielu przeciwności można dążyć do rozwoju osobistego, być dobrym i aktywnym pracownikiem, osiągać sukcesy i spełniać swoje marzenia. – Jednym z priorytetów jest wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami z uwagi na fakt, że osoby te dały się poznać z jak najlepszej strony w środowisku prac – zapewnia Izolda Boguta.


Nagrody dla miasta Lublin za przyjazność w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami

  • rok 2010: Urząd Miasta Lublin wygrał etap regionalny w kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca w konkursie „Lodołamacze” organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
  • rok 2012: Urząd Miasta Lublin zajął III miejsce w etapie regionalnym kategorii Pracodawca Nieprzedsiębiorca w konkursie „Lodołamacze” organizowanym przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
  • rok 2013: Urząd Miasta Lublin otrzymał dwie nagrody: Statuetkę Samorząd Równych Szans 2013 za działania podejmowane na rzecz osób niepełnosprawnych oraz statuetkę Samorząd Aktywny w obszarze zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  • rok 2014: Urząd Miasta Lublin otrzymał II miejsce w regionalnym Podkarpacko-Lubelskim etapie Konkursu LODOŁAMACZE 2014 w kategorii „Instytucja”, Urząd Miasta Lublin otrzymał Tytuł Samorządu Równych Szans za realizację projektu „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności”.
  • rok 2018: Miasto Lublin zostało podwójnym laureatem IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans w kategorii „Przyjazne zatrudnienie w jednostkach Miasta Lublin dla osób z niepełnosprawnościami”. Otrzymaliśmy statuetkę i tytuł Samorządu Równych Szans 2017 oraz Nagrodę Specjalną Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Kto kupił działki z bonifikatą? Znamy raport. Na liście jest Lublin.

Kościoły i związki wyznaniowe mają prawo do kupna publicznych działek z bonifikatą. Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw Społecznych i Historycznych obuplikowało raport dotyczący zbywania przez powiaty nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych. Są w nim też działki…
czytaj dalej

Prezes miejskiej spółki bronił się przed ujawnieniem umowy. Powód – zawarł ją zanim miał do tego prawo.

Miejska spółka dopiero po wyroku sądu udostępniła treść umowy, z której wynika, że prezes spółki poświadczył nieprawdę zawierając umowę na powieszenie baneru reklamowego. Wskazał tam, że spółka dzierżawi miejską nieruchomość, choć takie prawo uzyskała dopiero dzień…
czytaj dalej

„Niespodziewana” zmiana Komendanta Wojewódzkiego OHP

Piotr Gawryszczak z powrotem jest Wojewódzkim Komendantem OHP. Miejski radny PiS stanowisko zajmował od stycznia 2016 roku (choć z OHP jest związany od ponad 13 lat) do stycznia 2021. Komendantem został zaraz po wygranych wyborach przez…
czytaj dalej

Dodaj komentarz