Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Wrześniowy sprawdzian z przejrzystości dla marszałka i prezydenta LublinaWspieram Jawny Lublin:
PLN

We września mija ustawowy, trzymiesięczny termin na rozpatrzenie petycji o publikację rejestru wydatków przez Marszałka Województwa Lubelskiego (ósmego) i Prezydenta miasta Lublin (dziesiątego września). To swego rodzaju sprawdzian przejrzystości dla obu włodarzy.

Od 2014 roku zarówno urząd marszałkowski jak i urząd miasta publikują rejestry zawieranych umów. W tym roku Fundacja Wolności chce pójść krok naprzód. W czerwcu złożyła petycje o publikację rejestrów wydatków, poniesionych z kasy miasta i województwa.

Czym się różni rejestr umów od rejestru wydatków ?

Nie wszystkie wydatki w urzędzie są ponoszone na podstawie umów. Rejestr wydatków jest więc pełnym zestawieniem, obejmującym wszystkie pieniądze, które wypłynęły z konta urzędu.

Rejestr wydatków umożliwia całościowy pogląd jakie koszty związane są z prowadzeniem urzędu. Dla mieszkańca, który nie posiada odpowiedniej wiedzy ekonomicznej, informacje ogólne (których obowiązek publikowania wynika z Ustawy o finansach publicznych), mogą nie stanowić dostatecznego ujęcia stanu finansów publicznych. Ponadto, wydaje się ona niewystarczająca dla oceny bieżącej działalności władz publicznych. Wiedza o konkretnych wydatkach, ich przeznaczeniu i kwocie pozwala na rzeczywiste analizowanie finansów publicznych. Art. 61 Konstytucji RP gwarantuje prawo każdemu obywatelowi do uzyskiwania informacji o działalności podmiotów publicznych i innych podmiotów – w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. W obecnym społeczeństwie informacyjnym coraz większe znaczenie ma swoboda dostępność informacji, której jedną z form jest dostępność do informacji publicznej w Internecie.

Rejestr wydatków publikują w internecie m. in. miasta Gdańsk i Starachowice. Urzędnicy ze Starachowic polecają to rozwiązanie! – Dostęp do danych za pomocą specjalnie dedykowanego portalu, to inicjatywa godna polecenia, pozwala mieszkańcom w łatwy i czytelny sposób zapoznać się z zasadami funkcjonowania miasta. Traktowanie mieszkańców jako partnerów zachęca ich do angażowania się w realizowane inicjatywy społeczne. W ciągu czterech lat funkcjonowania polityki otwartości największym zainteresowaniem cieszył się rejestr wydatków, czyli informacje na co wydawane są publiczne pieniądze – uważa Iwona Tamiołło, rzecznik prasowy urzędu miasta w Starachowicach.

Korzyści z publikacji rejestru wydatków

Utworzenie rejestru wydatków umożliwia korzystanie z niego przedsiębiorcom, naukowcom, dziennikarzom, studentom, a także ułatwia kontrolę społeczną działań urzędu, jest to mocny bodziec do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zaawansowanego technologicznie. Publikacja takich informacji przyczyni się do wzrostu zaufania obywateli do samorządu (według badania CBOS zaufanie do urzędników administracji publicznej deklaruje 54% Polaków). Zaufanie społeczne stanowi podstawowy składnik życia społecznego i jest obecne w każdym jego wymiarze. We wzroście wzajemnego zaufania upatruje się szansę na budowę społeczeństwa opartego na samoorganizacji obywateli i podejmowaniu przez nich działań na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych. Służyć to ma wspólnemu rozwiązywaniu problemów społecznych. Oczekuje się także poprawy kondycji systemu gospodarczego i nasilenia postaw obywatelskich.

Ponadto jawność i przejrzystość jest najważniejszym z czynników służących zwiększeniu efektywności wykorzystywania środków publicznych. Zgodnie bowiem z art. 33 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych „Gospodarka środkami publicznymi jest jawna”. Jawność finansów publicznych to sytuacja w której obywatele i instytucje powołane do kontroli władzy publicznej mają swobodny dostęp do danych o gospodarce środkami publicznymi. Dla realizacji jawności finansów publicznych istotne znaczenie ma art. 8 ust 3 UDIP, zgodnie z którymi na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej podmiotów zobowiązanych muszą znajdować się informacje dotyczącą majątku publicznego. Niezaprzeczalnie do tej kategorii można zaliczyć informacje związane z wydatkowaniem środków publicznych, które można prezentować w formie rejestru wydatków.

Treść petycji złożonej do Prezydenta Lublina

Treść petycji złożonej do Marszałka Województwa Lubelskiego

Gmina Starachowice jako pierwsza w województwie świętokrzyskim i jedna z nielicznych w kraju wdrożyła politykę otwartych danych, która ma na celu udostępnianie mieszkańcom informacji publicznych w takim formacie, aby były powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych. W ciągu czterech lat funkcjonowania polityki otwartości największym zainteresowaniem cieszył się rejestr wydatków, czyli informacje na co wydawane są publiczne pieniądze.

W rejestrze publikowane są dane dotyczące wydatków ponoszonych przez Urząd Miejski. Znajdują się tu informacje o wydatkach ponoszonych na utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne realizację inwestycji, bieżące zakupy wykonywane na potrzeby urzędu, a także wysokość dotacji przekazywanych dla gminnych jednostek i inne.

Dostęp do danych za pomocą specjalnie dedykowanego portalu, to inicjatywa godna polecenia, pozwala mieszkańcom w łatwy i czytelny sposób zapoznać się z zasadami funkcjonowania miasta. Traktowanie mieszkańców jako partnerów zachęca ich do angażowania się w realizowane inicjatywy społeczne – mówi Iwona Tamiołło, rzecznik prasowy urzędu miejskiego w Starachowicach.


Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

I Prezes Sądu Najwyższego chce ograniczyć prawa do informacji

I Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska, złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, za niezgodne z Konstytucją. Poniżej publikujemy pełną treść wniosku o uznanie za niezgodnych z Konstytucją…
czytaj dalej

Senator do prokuratora „nie ukradłem 70 milionów zł”

Senator Jacek Bury zaprezentował dziś baner, który ma jeździć po Lublinie w ramach "kampanii informacyjnej" do prokuratorów. Hasła na banerze brzmią "Nie ukradłem 70 mln zł. Nie molestowałem dzieci. Nie robiłem "wałów" na respiratorach. Prokuratorze, nie…
czytaj dalej

W Lublinie przybywa samochodów. Dziesięć tysięcy w rok…

W ubiegłym roku mieszkańcy Lublina wzbogacili się o ponad 10 tysięcy samochodów osobowych. W lubelskich garażach przybyło również 650 motocykli oraz 187... ciągników rolniczych. Wcześniej informowaliśmy, że w 2020 roku w Lublinie ubyło ponad 2500 zameldowanych…
czytaj dalej