Gazeta.JawnyLublin.pl

NA STRAŻY MIASTA

Wszystkie umowy instytucji publicznych będą jawneWspieram Jawny Lublin:
PLN
Wyniki-glosowania

Powstanie rejestr, w którym będą publikowane informacje o wszystkich umowach zawieranych przez jednostki publiczne w kraju. Będzie dostępny w internecie dla każdej zainteresowanej osoby, dotyczyć ma umów na kwoty powyżej 500 zł, ma istnieć od 1 stycznia przyszłego roku.

Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 14 października posłowie jednogłośnie zagłosowali za poprawką do ustawy o zmianie ustawy kodeks karny i innych ustaw, wprowadzającą jeden zbiorczy rejestr umów dla wszystkich publicznych instytucji. Projekt ustawy przygotowała grupa posłów skupiona wokół Pawła Kukiza. W projekcie zamieścili oni nakaz upublicznienia w biuletynach informacji publicznej rejestrów umów partii politycznych i jednostek sektora finansów publicznych.

Czym jest rejestr umów?

Rejestr umów to wykaz umów, zawieranych przez daną instytucję. Najczęściej jest prowadzony w formie tabelarycznej. Dzięki niemu można się dowiedzieć z kim, na co i i za ile umowę zawarł dany urząd.

Dzięki rejestrowi umów mieszkańcy zyskują łatwy i bezpośredni dostęp do wiedzy o tym, na co urzędnicy wydają publiczne pieniądze. Z kolei urzędnicy zyskują świadomość, że ta informacja jest dostępna i w każdej chwili ktoś może zapytać o dane z umów.

Rejestr umów prowadzi już miasto Lublin i urząd Marszałkowski województwa lubelskiego

Inicjatorem powstania rejestru umów w urzędzie miasta Lublin i urzędzie marszałkowskim województwa lubelskiego była Fundacja Wolności. Przekonała władze miasta i województwa do publikacji rejestrów umów. – Te wszystkie dane są publicznie dostępne, jednak specjalnie utworzony rejestr ułatwi osobom zainteresowanym dotarcie do interesujących ich informacji – wyjaśniał prezydent Krzysztof Żuk w 2014 roku dziennikarzowi Nowego Tygodnia. Rejestr umów miasta Lublin znajdziesz na stronie www.rejestrumow.lublin.eu.

– Kiedyś jeden z dyrektorów w urzędzie miasta powiedział mi, że odkąd urząd publikuje informacje o wszystkich zawartych umowach, dwa razy zastanawia się, zanim podpisze jakąś umowę, bo wie, że informacja o jej zawarciu wisi w internecie i każdy może potem o nią zapytać – wyjaśnia Krzysztof Jakubowski z Fundacji Wolności.

W centralnym rejestrze będą informacje o umowach zawieranych przez wszystkie instytucje

Znajdą się w nim takie informacje jak:
1) numer umowy – o ile taki nadano;
2) data i miejsce zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy;
4) oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron;
5) określenie przedmiotu umowy;
6) wartość przedmiotu umowy;
7) informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Informacje o umowach mają być publikowane nie później niż w ciągu 14 dni od ich zawarcia. Za niewywiązanie się z tego obowiązku będzie grozić kara grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Obowiązek prowadzenia rejestrów umów wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Opis przebiegu legislacyjnego znajduje się na stronie internetowej sejmu.

Wprowadzenie centralnego rejestru umów poparła Fundacja Wolności. W swoim stanowisku (kliknij, aby przeczytać treść) zwróciła uwagę na potencjalne oszczędności w wydatkach instytucji publicznych oraz przyczynienie się do spadku postrzegania korupcji przez przedsiębiorców, jak to miało miejsce np. na Ukrainie.

Za przyjęciem poprawki wprowadzającej centralny rejestr umów głosowali wszyscy obecni posłowie i posłanki

Kto zostanie zobowiązany do publikacji rejestru umów?

Ustawa wskazuje, że podmiotami zobowiązanymi do publikacji rejestrów umów będą jednostki sektora finansów publicznych. Należą do nich:

 1. organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały;
 2. jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
 3. związki metropolitalne;
 4. jednostki budżetowe;
 5. samorządowe zakłady budżetowe;
 6. agencje wykonawcze;
 7. instytucje gospodarki budżetowej;
 8. państwowe fundusze celowe;
 9. Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
 10. Narodowy Fundusz Zdrowia;
 11. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 12. uczelnie publiczne;
 13. Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;
 14. państwowe i samorządowe instytucje kultury;
 15. inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, banków oraz spółek prawa handlowego.

Niestety ustawa ma też swoje niedoskonałości. Jedną z nich jest pominięcie spółek skarbu państwa oraz komunalnych wśród podmiotów zobowiązanych do publikacji rejestru umów.

Za przyjęciem poprawki wprowadzającej centralny rejestr umów głosowali wszyscy obecni posłowie i posłanki

Podobał Ci się artykuł? Cenisz niezależne dziennikarstwo?

Wpłać teraz:


34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Fundacja Wolności, ul. Krakowskie Przedmieście 13/5A, 20-002 Lublin

Podobał Ci się artykuł?
1010

Pomóż nam tworzyć następne. Dzięki Twojej pomocy Lublin może być Jawny!

Idea Bank
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002

Czytaj również

Zobacz wszystkie

Lublin 2030: zieleń wygrała z drogami

W trakcie debaty dot. zieleni i zrównoważonej urbanistyki najwięcej emocji wzbudziło nawiązanie do studium Lublina. Paneliści rozmawiali o zieleni i przyszłym zagospodarowaniu Lublina. Wśród poruszonych tematów zabrakło m.in. rozmów dot. 1/5 corocznego budżetu miasta, czyli dróg…
czytaj dalej

Lublin wciąż się wyludnia

W ciągu pięciu lat z ksiąg meldunkowych lubelskiego urzędu miasta ubyło prawie dziewięć tysięcy osób. Pandemia koronawirusa tylko przyspieszyła proces wyludniania się naszego miasta. Tylko do października tego roku bilans meldunkowy wynosi prawie dwa i pół…
czytaj dalej

Przychodzi agent CBA do prezydenta

Gdzie lubelscy przedsiębiorcy z branży architektoniczno-deweloperskiej spotykali się z agentem CBA udającym biznesmena zainteresowanego wybudowaniem pierwszego w mieście drapacza chmur? Kto mógł wejść „z ulicy” do prezydenta Lublina? Jak wyglądało spotkanie biznesmenów i agenta z Krzysztofem…
czytaj dalej

Dodaj komentarz